Blog

Błędy pojawiają się w każdej dziedzinie życia, również w pracy i w ważnych dokumentach przesyłanych pomiędzy przedsiębiorstwami. Tutaj na myśli mamy faktury, w które wkradł się błąd. Wyłapany błąd można łatwo i szybko skorygować za pomocą specjalnych narzędzi.

Korygowanie faktury

Błędy, które wkradły się do faktury można skorygować za pomocą odpowiednich dokumentów, takich jak faktura korygująca lub nota korygująca.Nota korygująca jest wyjątkowym dokumentem, którego się nie księguje, a błędy mogą zostać „naprawione” wyjątkowo przez nabywcę faktury, a nie sprzedawcę usług.Przepisy dotyczące VAT nie określają dokładnego terminu na wystawienie noty korygującej. Wynika z tego, że podatnik może sporządzić taki dokument do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

Co może korygować nota?

Za pomocą noty korygującej można poprawić takie elementy faktury jak: imiona i nazwiska stron, lub nazwa firm uczestniczących w transakcji oraz ich adresy. Daty sprzedaży usługi, wystawienia faktury lub terminu płatności. Kolejnym elementem, który można zmienić za pomocą powyższego dokumentu jest numer wystawionej faktury oraz nazwę usługi lub sprzedawanego towaru. Dodatkowo można zamieścić informacje, które przez przypadek nie pojawiły się w dokumencie pierwotnym, chodzi tutaj o „mechanizm podzielnej płatności”. Informacja ta może zostać skorygowana przez fakturę korygującą, ale prawo nie zakazuje, wykorzystania w tym przypadku noty korygującej.

Czego nie można „zmienić” za pomocą noty

* ceny jednostkowej usługi lub towaru bez podatku VAT
* ilości dostarczonego towaru lub zakresu wykonywanych usług
* wszelkich obniżek i rabatów
* stawki podatku vat
* kwoty należności ogółemDodatkowe informacje, których nie powinno się poprawiać za pomocą opisywanej noty można znaleźć w Ustawie o VAT.

Akceptacja dokumentu

Mimo, że noty korygującej się nie księguje to bardzo ważne jest, aby została ona zaakceptowana przez jej adresata. Nie ma, żadnego sprecyzowanego sposobu, w jaki powinno się zaakceptować wystawioną notę. Można dokonać tego za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W tym drugim przypadku należy sporządzić dwa egzemplarze dokumentu i odesłać do firmy sporządzającej fakturę. Adresat podpisuje oba dokumenty jeden zostawiając sobie, a drugi odsyła.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *