Blog

Kupno mieszkania, samochodu czy wyjazd na zagraniczną wycieczkę to duże wydatki. Bardzo często staramy się wspierać pożyczką, by zaspokoić swoje potrzeby. Nie jest to złe rozwiązanie pod warunkiem, że pożyczki nie wymykają się spod kontroli. Co zrobić, gdy zadłużenie jest zbyt wysokie, a dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań?

Upadłość konsumencka – dla kogo jest przeznaczona?

Nie zawsze przychody są wystarczające, by pokryć wydatki. Większe zakupy często robione są przy wykorzystaniu kredytów oraz pożyczek. Nie jest to złe rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko, co zostanie pożyczone musi zostać oddane.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Jej zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu oraz uwolnienie dłużnika od zobowiązań, by mógł rozpocząć życie wolne od ciągłego strachu przed komornikiem.

Wniosek o upadłość konsumencką – jak wypełnić?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać wszystkie dane składającego wraz w wyszczególnieniem majątku.

Kolejnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest wyszczególnienie majątku. Ważne jest podanie adresów posiadanych nieruchomości oraz szacunkowa wycena ich wartości. Kolejnym krokiem jest wyszczególnienie wszystkich zadłużeń. Ważne jest, by podać ich wysokość oraz wysokość w jakiej zostały uregulowane.

Wypełniając wniosek o upadłość konsumencką należy podać zobowiązania oraz ich wysokość. Nie można również pominąć tych zobowiązań, z którymi dłużnik się nie zgadza.

Wypełniając wniosek o upadłość konsumencką należy podać wysokość swoich dochodów z ostatnich sześciu miesięcy. Ważne są również koszty ponoszone przez ten czas. Należy pamiętać, że osoby nieletnie pozostające na utrzymaniu dłużnika również należy uwzględnić.

Upadłość konsumencka to propozycja dla osób, które chcą uregulować swoje zobowiązania i rozpocząć życie bez strachu. Trzeba jednak pamiętać, że sąd nie zawsze jest w stanie umorzyć całe zadłużenie. Część zobowiązań dłużnik będzie musiał uregulować w ratach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *