Blog

Postępowania restrukturyzacyjne mogą przebiegać w dość zróżnicowanych formach. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej oraz zapoznać się z podstawowymi rodzajami restrukturyzacji.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Wśród różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych można wskazać między innymi postępowanie o zatwierdzenie układu. Ten typ postępowania jest dość prosty i szybki, dlatego wielu przedsiębiorców się na niego decyduje. W tym rodzaju postępowania nie jest wymagana ingerencja sądu, która prowadzi do osiągnięcia porozumienia. W całym procesie zatrudniony może zostać doradca restrukturyzacyjny, który zajmie się nadzorowaniem układu.

Przyspieszone postępowanie układowe

Restrukturyzacja firmy może również przebiegać w formie przyspieszonego postępowania układowego, które charakteryzuje się uproszczonym trybem. Dzięki niemu możliwe jest zawarcie układu bezpośrednio po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Ta forma restrukturyzacji sprawdzi się jedynie w sytuacji, w której suma wierzytelności spornych nie przekracza piętnastu procent ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie układowe

Kolejnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa jest postępowanie układowe, które jest nieco podobne do przyspieszonego postępowania układowego. Jednak ten typ restrukturyzacji może trwać nieco dłużej, jeśli nie będzie prowadzony w sposób uproszczony. Podczas ustalania wierzycieli może dojść do konfrontacji z podmiotami mającymi pewne roszczenia.

Postępowanie sanacyjne

Restrukturyzacja firmy może być realizowana w formie postępowania sanacyjnego. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych metod prowadzenia restrukturyzacji, dlatego zazwyczaj trwa najdłużej spośród wszystkich sposobów. W tym przypadku autonomia dłużnika zostaje znacząco ograniczona, co może powodować pewne trudności. Wśród głównych zalet skorzystania z tego rozwiązania można wskazać możliwość zastosowania ochrony przed wierzycielami, która jest skuteczniejsza niż w innych rodzajach restrukturyzacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *