Blog

Właściwie od zawsze mówi się o uszczelnianiu systemu podatkowego w Polsce. Obszarem, który w ramach tych działań rzeczywiście doczekał się modernizacji były drobne transakcje, które dotąd w istocie znajdowały się poza należytą kontrolą organów skarbowych. W ubiegłym roku wdrożono więc tzw. fakturę uproszczoną, która miała rozwiązać ten problem.

Uproszczona czy tradycyjna?

Faktura uproszczona jak sama nazwa wskazuje nie musi zawierać wszystkich danych, które są wymagane na fakturze standardowej. Jej zawartość może ograniczyć się do najważniejszych elementów, czyli numeru faktury, daty wystawienia, numeru podatkowego nabywcy i odbiorcy, nazwy lub rodzaju towaru i usługi oraz kwoty należności ogółem wraz z rabatami, jeśli zostały udzielone. Zwalnia to przedsiębiorców z dokumentowania szeregu innych danych, których przygotowanie często jest bardzo pracochłonne.

To duże uproszczenie i udogodnienie dla przedsiębiorców, ponieważ generowanie faktury uproszczonej trwa zdecydowanie krócej niż faktury klasycznej, nawet przez program do wystawiania faktur. Ważnym warunkiem jaki należy spełnić, aby móc wystawić fakturę uproszczoną to kwota ogółem, która nie może przekroczyć 450 zł lub 100 Euro – jeśli transakcja odbywa się w walucie euro. Ponadto faktura musi zawierać dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Czy w każdym przypadku można stosować fakturę uproszczoną?

Okazuje się, że ustawodawca określił pewne wyjątki dla możliwości generowania faktur uproszczonych. Z tej opcji nie mogą skorzystać sprzedawcy prowadzący sprzedaż wysyłkową z terytorium i na terytorium kraju, bez względu na to czy spełniają założenia kwoty nieprzekraczającej 450 zł lub 100 Euro. Ponadto za pomocą faktur uproszczonych nie może być dokumentowana sprzedaż towarów lub usług w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i świadczenia usług.

To bardzo zła wiadomość dla wszystkich, którzy rozwinęli swój internetowy biznes, który tylko w trakcie pandemii dynamicznie zwiększył swoje obroty i popularność. Niestety dla każdego rodzaju sprzedaży wysyłkowej należy w dalszym ciągu stosować standardowe faktury VAT zawierające pełne dane dotyczące towarów, usług, danych czy adresu nabywcy i na ten moment nie ma żadnych informacji dotyczącej planowanej zmiany w tym obszarze.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *