Skip to content Skip to footer

Wykorzystanie outsourcingu w kwestii księgowości i obsługi kadrowej

Wdrażanie rozwiązań z zakresu outsourcingu stało się bardzo popularne na przestrzeni ostatnich wielu lat. Przedsiębiorstwa rezygnują z rozbudowanej struktury organizacyjnej i funkcyjnej na rzecz wygodnych, gwarantowanych i profesjonalnych usług realizowanych przez firmy zewnętrzne. Ten trend nie ominął również obsługi kadrowej i płacowej pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw.

Na czym skupia się outsourcing?

Outsourcing, czyli w wolnym tłumaczeniu – „spoza źródła”. Jest to formuła, w której część działań przedsiębiorstwa niezwiązanych bezpośrednio z realizacją celu strategicznego jest przenoszona na podmioty zewnętrzne. Coraz częściej spotyka się usługi outsourcingowe w obsłudze księgowo-rachunkowej, logistycznej, rekrutacji oraz outsourcing kadr i płac.

Firmy realizujące outsourcing dla swoich klientów są ściśle wyprofilowane, zatrudniają specjalistów z aktualną wiedzą i bogatym doświadczeniem. Podnosi to ogólny poziom realizacji tychże zadań, a z racji braku konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników do obsługi niestrategicznych zadań firmy, możliwe jest efektywne zredukowanie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Outsourcing kadr

Obsługa kadrowa pracowników przedsiębiorstwa opiera się na prowadzeniu ewidencji, kontroli terminów badań okresowych/szkoleń BHP i realizacji obowiązków sprawozdawczych do organów ubezpieczeniowych, skarbowych oraz statystycznych. Działy kadr zajmują się również rozliczaniem urlopów, zwolnień, wydawaniem świadectw pracy.

Outsourcing kadr i płac pozwala wyeliminować konieczność prowadzenia rozbudowanego działu kadrowego, przechowywania wrażliwych danych osobowych oraz stałego szkolenia personelu w kwestii zmian legislacyjnych. Usługi outsourcingu kadr realizowane są najczęściej drogą on-line, co pozwala na ułatwienie kontaktu przedsiębiorcy i pracowników z działem kadrowym.

Outsourcing płac

Obowiązki pracodawcy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i ich wypłaty są obwarowane wieloma przepisami z zakresu prawa pracy, aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatków. Szybkie rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych, przygotowywanie przelewów oraz wpłacanie obowiązkowych składek na daniny publiczne to podstawowe zadania działów zajmujących się płacami.

Usługi outsourcingu kadr i płac pozwalają sprawnie, dokładnie i zgodnie z literą prawa rozliczać wynagrodzenia pracownicze. Przedsiębiorstwa prowadzące obsługę płacową przygotowują listy przelewów bądź też realizują je ze specjalnego subkonta.

Zalety outsourcingu dla firmy

Firma wykorzystująca outsourcing w obsłudze kadrowej i płacowej ma gwarancję profesjonalnej, szybkiej oraz zgodnej z prawem realizacji obowiązkowych elementów działalności swojego przedsiębiorstwa. Pracownicy i szefostwo nie musi bezpośrednio brać udziału w prowadzeniu kwestii rozliczeniowych i ewidencyjnych, co na pewno pozytywnie przekłada się na realizację celów głównych przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC