Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć o pomocy prawnej?

Każda kancelaria adwokacka, tudzież prawna świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej właśnie. Zarówno adwokaci, notariusze, jak i radcy prawni oraz – choć w niepełnym zakresie – doradcy prawni, wszyscy oni prowadzą własne kancelarie i pomagają osobom w potrzebie.

Czym zajmuje się kancelaria adwokacka?

Kancelaria prawna to miejsce, w którym każdy obywatel może otrzymać pomoc w zakresie doradztwa prawnego. Co więcej, kancelarie reprezentują również swoich klientów przed sądami i organami administracji, w także w przypadku transakcji biznesowych i negocjacji. Słowem – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna.

Kancelarie prawne działają w Polsce zgodnie z kilkoma formami, to jest między innymi jako kancelaria adwokacka, kancelaria radcy prawnego, spółka cywilna, spółka jawna i tym podobne. W przypadku takim jak kancelaria adwokacka Katowice to miasto, w którym można znaleźć jedne z najlepszych w Polsce placówek tego typu.

Pomoc prawna według prawa polskiego

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku w Polsce świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w punktach powiatowych, z których połowa została oddana organizacjom pozarządowym. Bezpłatną pomoc jednak świadczą również:

  • doradcy podatkowi, w zakresie prawa podatkowego, oprócz spraw podatkowych, mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • osoby, które ukończyły studia wyższe prawnicze i uzyskały tytuł magistra, posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy wymagającej wiedzy prawniczej, korzystają w pełni z praw publicznych i mają zdolność czynności prawnych. Oprócz tego, nie mogą być karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Istnieje także świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym, to jest organ administracji publicznej zwraca się do terenowego organu lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie danej osoby do złożenia wyjaśnień lub zeznań i tym podobne ws. toczącego się postępowania.

Usługi z zakresu pomocy prawnej

Pomoc prawna to usługi, takie jak: poradnictwo prawne, obrona w sprawach karnych, zastępstwo procesowe, bądź też pozaprocesowe, opracowywanie aktów prawnych i tym podobne. Jest ona – co ważne – świadczona w ramach zawodów zaufania publicznego i zawodu radcy prawnego.

Jeśli więc chodzi o kwestię kancelarii adwokackiej, wiele punktów tego typu znajduje się również w Katowicach. To właśnie tam swoje usługi świadczą jedni z najlepszych adwokatów i radców w Polsce.