Skip to content Skip to footer

Upadłość konsumencka krok po kroku

Niektórzy podejmują decyzję o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dość pochopnie. Później są zszokowani tym, jak przebiega cała procedura. Warto zatem mieć świadomość, jak w praktyce wygląda upadłość konsumencka i co się z nią wiąże. Takie rozwiązanie swoich problemów finansowych z pewnością nie wszystkim będzie na rękę.

Upadłość konsumencka – o czym pamiętać, zanim złoży się wniosek?

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoba zadłużona musi zdawać sobie sprawę z tego, że po akceptacji i wszczęciu procedury, może zostać z niczym.

Niestety bardzo często dzieje się tak, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest tożsamy z tym, że wnioskodawca wraz z chwilą, gdy sąd zatwierdzi ten dokument, staje się bankrutem.

Trzeba pamiętać, że nieraz ściąganie długu w taki sposób sprawia, że zadłużony może ponieść większe koszty. Szczególnie jeśli wycena jego majątku ma jedynie na celu pokrycie zadłużenia. Może się okazać, że wartość majątku będzie zaniżona, byle tylko jak najszybciej uzyskać środki na spłatę długu.

Upadłość konsumencka – jakie trzeba spełnić warunki?

Każdy, kto chce złożyć Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinien wiedzieć, jakie są szanse, że sąd zaakceptuje takie stanowisko zadłużonego. Należy zatem sprawdzić, czy dana osoba fizyczna wpisuje się w postanowienia, na mocy których może się ubiegać o ogłoszenie upadłości.

Jakie są warunki – przede wszystkim zadłużony powinien mieć świadomość, że jeśli umyślnie zaciągnął kredyty, czy pożyczki, wiedząc, że będzie mieć problem ze spłatą, postępował nierozsądnie. Sąd w takich przypadkach bywa jednomyślny i nieubłagany na niekorzyść wnioskującego o upadłość.

Upadłość konsumencka – złożenie wniosku i co dalej?

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, trzeba poczekać na decyzję sądu. Jeśli będzie ona na tak, czyli wniosek zostanie zaakceptowany, zadłużony traci cały swój majątek, żeby pokryć wszystkie swoje zobowiązania.

Jeżeli jego majątek jest większy, niż zadłużenie, jakie ma, wtedy pokrywa się je tylko do wysokości kwoty, jaką zadłużony ma wpłacić. Natomiast, gdy dług przewyższa wartość majątku, wtedy wierzyciele spieniężają go, a pozostałą kwotę, której nie ma jak wyegzekwować, się umarza.

Leave a comment