Blog

Moc bierna jest mocą nieużyteczną ale jej powstanie jest zauważalne i jest ona także powodem naliczania opłat za prąd elektryczny. Nikomu nie potrzebna i niewykorzystana przez nikogo moc bierna czasami znacznie podnosi wartość rachunków za prąd. Dlatego tez opracowano kilka metod kompensacji mocy biernej. Do pewnej wartości skompensowania tej mocy, wszystko jest zgodne z prawem. Gorzej dzieje się wtedy gdy całkowicie likwiduje się ową moc, wtedy można narazić się na płacenie dość wysokich kar.

Co to jest kompensacja mocy biernej?

Kompensowanie mocy biernej to zastosowanie urządzeń, które zmniejszą występowanie znacznej ilości mocy biernej. Energia ta znajduje się pomiędzy odbiornikiem energii a jego źródłem i jest to energia niewykorzystana.

Czy potrzebna jest kompensacja mocy biernej?

Powstawanie mocy biernej powoduje znaczne obniżenie wartości dostarczanej do danego miejsca energii elektrycznej. Owa moc bierna powoduje nie tylko straty ale także znacznie obniża sprawność kabli oraz linii transformatorowych. Gdy jest jej za dużo, dobrze jest wtedy przeprowadzać jej kompensację. Kompensowanie mocy biernej znacznie zmniejsza wartość składowej dostarczanego prądu, zmniejsza współczynnik mocy, wydłuża żywotność kabli a co za tym idzie całych linii energetycznych. Najważniejszym aspektem jest też fakt, że kompensacja energii biernej powoduje zmniejszenie wartości rachunków za prąd.

Jak zmniejszać moc bierną?

Kompensowanie mocy biernej w głównej mierze polega na tym, by dobrze skojarzyć dane odbiorniki energii. Dlatego też zbyt duża ilość włączonych do sieci odbiorników indukcyjnych nie jest wskazana, najlepiej jest zamienić je na odbiorniki pojemnościowe. Tam gdzie wytwarzanie się mocy biernej jest małe można redukować ją metodami naturalnymi czyli takimi, które nie wymagają podłączania do sieci dodatkowych urządzeń. W dużych zakładach produkcyjnych moc bierna wynosi bardzo duże wartości i jest ogromną składową każdego rachunku za energię elektryczną. W takich miejscach wykorzystuje się specjalne urządzenia służące do kompensowania mocy biernej.

Urządzenia do kompensowania mocy biernej

Tego typu urządzenia podłącza się do sieci, poprzez swoje działanie kompensują one moc bierną. Do takich urządzeń zaliczyć można specjalne kondensatory, silniki asynchroniczne lub specjalne baterie do kondensatorów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *