Blog

Każda firma, ta duża i ta mała, dobrze funkcjonuje tylko wtedy gdy kluczowe procesy przebiegają bez zakłóceń. Dlatego istotne jest by znać poszczególne etapy realizacji tych procesów oraz relacje pomiędzy nimi. W tym celu warto wykonać mapowanie procesów, można to zrobić w Bizagi Modeler.

Co warto wiedzieć o procesach w firmie?

Wiele firm tworząc nowe procesy często spisuje poszczególne ich etapy w postaci procedur lub instrukcji. Jednak rzeczywistość biznesowa szybko się zmienia, a zmiany w procesach nie zawsze są formalizowane. By zagwarantować utrzymanie ciągłości realizacji kluczowych procesów warto co jakiś czas przeprowadzić mapowanie procesów.

Mapowanie to graficzne odzwierciedlenie poszczególnych etapów procesu, w taki sposób, w jaki faktycznie one przebiegają, wraz z odzwierciedleniem relacji pomiędzy osobami lub działami uczestniczącymi w jego realizacji.

Jak udokumentować mapowanie procesów?

Rezultatem mapowanie procesów powinien być diagram odzwierciedlający rzeczywisty przebieg poszczególnych kroków wraz z logiką i relacjami wykorzystywanymi podczas ich realizacji. Podczas procesu mapowania nie tylko tworzy się diagram, lecz również zbiera się wszystkie obowiązujące w procesie procedury i instrukcje.

Do czytelnego opisywania logiki i relacji występujących w procesie wykorzystuje się różnego rodzaju notacje. Jedną z bardziej popularnych jest notacja BPMN czyli Business Process Model and Notation. Z takiej notacji korzysta Bizagi modeler, intuicyjne narzędzie służące do tworzenia diagramów dokumentujących mapowanie procesów.

Co można zrobić w Bizagi Modeler?

Bizagi Modeler to proste narzędzie do mapowania procesów. Podstawowe diagramy można tworzyć już w wersji darmowej. Wersja płatna to rozszerzenie o kolejne funkcjonalności, z których na uwagę zasługuje możliwość wprowadzania zmian do schematu przez kilka osób jednocześnie dzięki pracy w chmurze.

Bizagi Modeler to narzędzie wystarczające do tworzenia map procesów i zbierania załączników w postaci np. wykorzystywanych instrukcji. Przydaje się to do komunikowania zmian w procesach lub przed wdrażaniem nowych narzędzi typu system CRM. W tym narzędziu nie można analizować i modelować procesów, ale stworzone mapy można łatwo eksportować do dedykowanych do tego narzędzi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *