Blog

Zarządzanie magazynem jest procesem skomplikowanym. Stopień komplikacji jest najczęściej wprost proporcjonalny do wielkości magazynu, prędkości przepływu magazynowanych towarów i ich różnorodności. Znaczenie ma również ilość dostawców i odbiorców, do których trafia towar. Pomocne mogą okazać się systemy WMS.

Jakie czynniki składają się na zarządzanie magazynem?

Na pracę magazynu, a zatem również na proces zarządzania nim składa się kilka głównych czynników. Aby to zrozumieć, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie zajmuje się magazyn. Najczęściej jest to centrum dystrybucji towarów do poszczególnych placówek handlowych, czy usługowych, a jego nadrzędnym celem jest utrzymania płynności tej dystrybucji.

Aby to było konieczne, magazyn musi sprawnie uzupełniać swoje zapasy, przewidujące jednocześnie z wyprzedzeniem zapotrzebowanie na poszczególne towary. Towar musi przechodzić przez przestrzeń magazynową możliwie płynnie, bez zbędnych przestojów. Praca zatrudnionych osób powinna zapewniać jak największą wydajność.

Jak można ułatwić sobie zarządzanie magazynem?

Sposobem na łatwiejsze zarządzanie magazynem jest komputerowy System wms (warehouse management system). Jak on działa? Najogólniej mówiąc, jest to system kontroli, który pozwala na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji związanych z pracą magazynu i przetwarzanie ich w taki sposób, by maksymalnie ułatwić podejmowanie decyzji.

Dzięki zastosowaniu Systemu WMS możliwe jest kontrolowanie na bieżąco każdego aspektu pracy magazynku na poziomie inaczej nieosiągalnym. Dzięki temu zmniejsza się również zapotrzebowanie na pracę kierowników, która może być przekierowana do innych, ważniejszych zadań, a praca magazynierów wykorzystywana jest efektywniej.

Czy systemy WMS są kompatybilne z ERP?

Do zarządzania firmami jako całością (zasobami przedsiębiorstwa) używane są dzisiaj systemy ERP, które pozwalają na lepszy przepływ informacji i szybsze podejmowanie decyzji. Czy obsługujący magazyn system WMS jest z nimi kompatybilny?

Okazuje się, że jak najbardziej tak. Współczesne systemy tego rodzaju są całkowicie kompatybilne z nowoczesnymi systemami ERP, a przepływ informacji pomiędzy nimi nie jest znacząco utrudniony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *