Skip to content Skip to footer

Działki inwestycyjne w miastach – gdzie firmy powinny się rozwijać

Problem wielu miast jest dość podobny: ograniczona powierzchnia oraz wzrost liczby mieszkańców. Jednak w wielu miastach można zauważyć zwiększenie nakładów inwestycyjnych w rozwój przemysłowy. Z tego powodu tworzone są specjalne udogodnienia, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania.

Działki i parki technologiczne i przemysłowe

Działki inwestycyjne, które przedsiębiorcy znajdą w wielu miastach, można podzielić na dwa rodzaje działek. Pierwszy rodzaj to działki, które są zlokalizowane w różnych miejscach, np. przy autostradach czy w bliskim sąsiedztwie terenów kolejowych. Takie działki stwarzają możliwość rozwoju dla pojedynczych przedsiębiorstw, które są zainteresowane zainwestowaniem w taką działkę.

Drugi rodzaj działek inwestycyjnych to działki, jakie miasto oferuje w ramach specjalnych stref, którymi są zwykle parki technologiczne czy wydzielone parki w ramach stref ekonomicznych. W tym przypadku w ramach wydzielonego obszaru znajdują się różne typy działalności, zaś sami przedsiębiorcy nie muszą dodatkowo występować o przyłączenie mediów czy wybudowanie dojazdu do nowo powstającego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim dogodna lokalizacja

Wybór najlepszego rozwiązania w przypadku każdej firmy zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest zwykle cena nabycia działki, ale również koszty dodatkowe, jakie z nabyciem działki mogą się wiązać, w tym w szczególności koszty przyłączenia działki do mediów czy wybudowania tymczasowej drogi dojazdowej.

Wybierając działkę inwestycyjną należy się również liczyć z faktem, że na danym terenie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, mogą być prowadzone jedynie określone rodzaje działalności. W przypadku działek w parkach przemysłowych rodzaj działalności, jaka może być prowadzona na terenie parku, jest ściśle określona przez właścicieli parków. Zwykle w parkach prowadzona jest albo działalność przemysłowa, albo usługowa.

Gdzie szukać działek pod inwestycje

Oprócz wspomnianych parków technologicznych i specjalnych stref, wydzielonych z myślą o rozwoju przemysłowym, działki inwestycyjne mogą być dostępne w różnych miejscach. Większość z nich jest w posiadaniu miast czy gmin, które wraz z rozbudową sieci dróg poszukują nowych inwestorów, zainteresowanych rozwojem działalności w takim otoczeniu.

Spora część działek inwestycyjnych to działki, które są wyprzedawanymi terenami należącymi do kolei. W wielu miastach działki pod inwestycje udostępniane są wraz z zagospodarowaniem terenów po byłych fabrykach czy kopalniach, które od lat już nie funkcjonują.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis