Skip to content Skip to footer

Oprogramowanie sterujące działalnością serwisową oraz wypożyczalnią

Wyraźne ułatwienie obsługi wielu procesów, branż oraz stanowisk w danej firmie, uzyskać można dzięki zaawansowanym modułom oprogramowania Enova. Do wszystkich funkcji systemu możliwy jest swobodny dostęp elektroniczny, dzięki czemu kontrolować je można za pomocą urządzeń różnego typu. Moduły systemu Enova współpracują ze sobą, co znacząco wpływa na komfort zarządzania działalnością serwisową i firmową wypożyczalnią.

Działalność serwisowa z systemem Enova

Oprogramowanie Enova http://www.tradiss.pl/system-erp-enova/ pozwala na swobodne zarządzanie działalnością serwisową. W ramach obsługi zleceń tego typu, rejestrowane są wszystkie przyjmowane w firmie urządzenia. Zadania dla serwisanta lub konkretnego operatora są automatycznie delegowane, przez co mają oni dostęp do pełnej historii przeglądów oraz napraw każdego z urządzeń działających w firmie. Wszystkie przyszłe przeglądy mogą zostać zaplanowane w systemie Enova365, na podstawie okresu gwarancyjnego każdego sprzętu oraz częstotliwości jego poprzednich przeglądów. O konieczności wykonania przeglądu serwisowego przypominać może również automatyczna informacja. Funkcja automatycznych powiadomień pozwala osobom, które zleciły naprawę na otrzymanie wiadomości elektronicznej dotyczącej informacji opisującej konkretny etap realizacji danego zlecenia. Jest to możliwe, ponieważ oprogramowanie Enova wiąże serwisowane urządzenie z kontrahentem. System Enova służy również do wystawiania dokumentów księgowych oraz handlowych, z poziomu serwisowego zlecenia. Rejestrowane są także wszystkie pobrane z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy towary.,

Obsługa działalności wypożyczalni

System Enova365 umożliwia ewidencjonowanie obiektów znajdujących się w wypożyczalni, np. sprzętu medycznego i budowlanego, książek czy samochodów. Pozwala to na określenie, na jakich zasadach podlegają one wypożyczeniom. Poszczególne urządzenia mogą zostać przypisane do zdefiniowanych wcześniej modeli. Oprogramowanie Enova pozwala również na określenie informacji na temat ilości dostępnych do wypożyczenia w danym terminie egzemplarzy danego modelu oraz aktualnym ich stanie, określanym jako np. wypożyczony, zwrócony czy zarezerwowany. W systemie Enova wszystkie aktywności związane z historią wynajmu są rejestrowane, dzięki czemu możliwe jest określenie oraz ograniczenie ilości wypożyczeń danego sprzętu lub przedmiotu. Oprogramowanie Enova posiada również mechanizmy, dzięki którym z poziomu wypożyczenia możliwe jest wystawianie dokumentów handlowych. Za każde wypożyczane urządzenie podpowiadane są kwoty należne.