Blog

Recykling złota przeprowadza się w celu odzyskania jak największej ilości czystego surowca z produktów o różnych pochodzeniach i formach, uważanych za zawierające zauważalne ślady tego cennego metalu. Proces recyklingu jest dosyć kosztowny, dlatego przed jego przeprowadzeniem konieczne jest dokonanie pewnych podstawowych szacunków co do wartości odzyskanego złota. Kupowaniem metali szlachetnych zajmują się rozmaite skupy srebra i złota, do których trafiają elementy pozyskiwane z bardzo wielu różnych źródeł.

Źródła złomu złota

Wraz ze wzrostem i rozwojem nowych technik recyklingu, niektóre źródła, które były do tej pory nieefektywne dla recyklingu, stały się obecnie bardziej opłacalne. Dlatego każdy dobry skup złota w Warszawie przyjmuje nawet pozornie pozbawione metali szlachetnych rzeczy. Na przykład komponenty elektroniczne, mikroczipy i płyty z obwodami drukowanymi zawierają złoto w bardzo małych ilościach, zazwyczaj w postaci drobnego złota pokrywającego około 1/10 grubości mikrona. Jednak liczba komputerów, telewizorów, telefonów komórkowych i innych obwodów elektronicznych oddawanych na skup złota stale wzrasta. Różne rzeczy są wykorzystywane do celów recyklingu, dzięki któremu czyste złoto pozyskiwane jest ze złomu pochodzącego z bardzo wielu miejsc. Najpierw muszą one jednak trafić na odpowiedni skup srebra oraz złota, gdzie sprzedane zostaną po obowiązującym obecnie kursie.

Niektóre z najpowszechniejszych źródeł złomu złota to między innymi laboratoria dentystyczne produkujące implanty, odpady pochodzące od jubilerów i złotników, odpady z zakładów przetwórstwa złota oraz złom elektroniczny. Niektóre z produktów elektronicznych, zawierających złoto to na przykład procesory, tablice elektroniczne tablice telefonów komórkowych, obwody scalone oraz płytki obwodów drukowanych. Na skup srebra i złota trafia również tradycyjna biżuteria, różnego rodzaju monety oraz inne złote przedmioty.

Proces odzyskiwania

Odzyskiwanie to ważny krok w procesie recyklingu złota, który pomaga w identyfikacji rodzaju metalu oraz określeniu jego czystości. Osiąga się to poprzez kolejno przeprowadzane etapy. Pierwszym z nich jest przygotowanie partii, czyli zestalanie przez fuzję, mieszanie aż do osiągnięcia jednorodnej fazy. Następnie następuje pobranie próbek oraz dokładna ich analiza przy użyciu odpowiedniej metody. W następnej kolejności złoto oddziela się od zanieczyszczeń oraz pozostałych elementów. Szczególnie skuteczna w przypadku złotej biżuterii oraz elementów elektronicznych jest elektroliza.

Ze względu na fakt, że powyższe procesy są technologicznie wyrafinowane i wymagają specjalistycznej obsługi, bardzo niewiele firm zajmujących się recyklingiem metali jest w stanie zrobić to profesjonalnie. Najlepiej wybrać dobry skup złota w Warszawie lub innym sporym mieście, gdzie szansa na znalezienie dobrze wyposażonego zakładu jest większa. Proces recyklingu jest znacznie bardziej skomplikowany w przypadku odzyskiwania złota z obwodów elektronicznych i elementów, a także złota utraconego podczas niektórych procesów wytwarzania chemikaliów.