Blog

Klasyczny plan sprzedaży to dokument, który przedsiębiorca – mówiąc kolokwialnie – sporządza sam dla siebie. Jest to zatem analiza prognoz dotyczących sprzedaży określonego produktu, dzięki której można (przynajmniej w pewnym zakresie) przewidywać opłacalność jego wprowadzenia na rynek.

Ilość sprzedanych produktów

Podstawowym elementem każdego planu sprzedaży jest prognozowana liczba wypuszczonych na rynek produktów. Musi ona uwzględniać klasyczne założenia ekonomii (w tym prawo popytu i podaży), ale też zapewnić firmie maksymalne dochody przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Nietrudno bowiem dojść do wniosku, że np. małe firmy nie poradzą sobie z szybką i wydajną produkcją na dużą skalę.

W związku z tym konieczne staje się określenie procedur i kosztów ich wdrożenia w odniesieniu do nieprzewidzianej wcześniej konieczności wznowienia produkcji. Może się bowiem okazać, że wyprodukowane dobro cieszy się na tyle dużą popularnością, że konieczne staje się ponowne uruchomienie linii produkcyjnej. Czy firmę na to stać? Otóż nie zawsze.

Analiza konkurencji

W planowaniu sprzedażowym bardzo ważne jest to, by móc – przynajmniej w jakimś zakresie – przewidzieć to, co zrobi konkurencja. Tutaj istotna jest również ocena środowiska, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Jeśli jest w nim sporo dużych graczy o zasięgu krajowym, ciężko będzie wybić się ze swym własnym, podobnym produktem.

Co więcej, trzeba mieć też na uwadze to, czy konkurencja nie wprowadziła na rynek czegoś podobnego. Jeśli tak, to trzeba się zastanowić co zrobić, by móc wyróżnić swoje produkty na tle oferowanych przez nich rozwiązań. Potencjalny Klient musi mieć świadomość, że wybierając daną ofertę, stawia na coś wyjątkowego.

Łańcuchy dostaw

Nietrudno dojść do wniosku, że wypuszczenie na rynek określonej liczby produktów, wymaga zapewnienia ciągłych łańcuchów dostaw. Bez nich produkcja szybko zostanie przerwana i być może zacznie generować poważne koszty. Trzeba wiedzieć, czy są to dostawy stabilne, pewne, a także jaką odległość muszą one pokonać.

Podsumowując, sporządzony Plan sprzedaży musi zawierać w sobie odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Bez nich jest on tylko ciągiem nic nieznaczących zdań, które nie będą miały wpływu na funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *