Blog

Z uwagi na prężnie rozwijający się rynek, wiele przedsiębiorstw decyduje się na niekiedy dynamiczne zmiany w strukturach swoich firm. Niektóre skupiają się na zmianach wewnątrz, inne zaś szukają rozwiązań poza murami własnych biur.

Czym są przejęcia firm?

Przejęcie firmy stanowi jedną z możliwości jej rozwoju. Operacja ta charakteryzuje się przeniesieniem kontroli nad daną organizacją przez przejmującą ją spółkę. Zazwyczaj dochodzi do tego dzięki wykupieniu znaczącej ilości jej aktywów lub udziałów. Mogą one występować w formie przyjaznej lub wrogiej. To drugie dokonuje się pomimo sprzeciwom zarządu wchłanianego przedsiębiorstwa.

Przejęcie pracowników

Tego typu zmiany wewnątrz firmy z reguły są traktowane przez jej pracowników jako zjawisko negatywne. Zakup firmy przez zewnętrzne spółki powoduje poczucie niepewności związane z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa czy jej możliwości finansowych. Na podstawie art. 231. Kodeksu pracy, nowy właściciel może zwolnić pracownika, dając mu jedynie siedmiodniowy okres wypowiedzenia. Jednocześnie, przejęcie firmy powoduje konieczność wprowadzenia zmian w umowach z pracownikami wchłoniętego przedsiębiorstwa. To powoduje wiele komplikacji i obaw, nie tylko ze strony pracowników, ale również generuje sporo dodatkowej pracy w dziale kadr.

Najczęstsze sytuacje pracownicze

Warto jednak wiedzieć, że tego typu sytuacje nie zawsze oznaczają definitywne zwolnienie czy niższe zarobki. W przypadku kobiet będących na urlopie wychowawczym w trakcie przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę nie ma on prawa jej zwolnić.

Dzieje się tak dlatego, iż w trakcie transferu nowy pracodawca przejmuje wszystkich pracowników swojego poprzednika, zatrudnionych w przejmowanym zakładzie bez względu na to czy są pracują czy też są na urlopie. Szczegóły na ten temat można znaleźć w Art. 231 Kodeksu pracy. Niestety, warto również pamiętać, że w takiej sytuacji pracownik nie zawsze będzie miał prawo do odprawy. Dzieje się tak dość często w sytuacjach, gdy nowy pracodawca wypowiada umowę w terminie dwóch miesięcy od przejęcia, chcąc rozwiązać umowę za porozumieniem stron, z siedmiodniowym uprzedzeniem. Pracownikowi, który w związku z przejściem spółki, w której pracuje przez innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – nie przysługuje odszkodowanie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *