Skip to content Skip to footer

Co dokładnie warto wiedzieć o Due diligence?

Należy mieć świadomość, że Due diligence w najprostszym możliwym ujęciu jest procesem badania przedsiębiorstwa przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy czy porozumienia finansowego. W zdecydowanej większości przypadków wspomniany rodzaj badania stosowany jest w przypadku nabycia, fuzji czy przejęcia przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć o due diligence?

Warto mieć świadomość, że omawiane pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 roku.

Nakładała ona bowiem nie tylko i wyłącznie na brokerów, ale również dealerów papierów wartościowych odpowiedzialność za ujawnianie bardzo ważnych materiałów, które dotyczyły sprzedawanych papierów wartościowych. Celem było oczywiście objęcie ochroną poszczególnych nabywców.

Na czym dokładnie polega proces due diligence?

Należy zdawać sobie sprawę, że omawiane badania polega przede wszystkim na bardzo dokładnym zbadaniu zarówno dokumentów finansowych, jak i biznesowych osób fizycznych lub firm.

Celem jest upewnienie się o braku ewentualnych rozbieżności między faktycznym przedmiotem danej transakcji a przedmiotem roszczeń.

Co dokładnie obejmuje due diligence?

Podczas procesu due diligence przeprowadzane są przede wszystkim bardzo szczegółowe rozmowy nie tylko i wyłącznie z zarządem, ale również pracownikami danego przedsiębiorstwa. Konieczna będzie oczywiście wizyta w siedzibie firmy.

Nie można oczywiście zapomnieć o dokładnym sprawdzeniu listy klientów. czy stanu wyposażenia urządzeń. Bardzo istotną częścią badania jest także przegląd praktycznie wszystkich dokumentów, które będą dotyczyły odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa. Koniecznie jest także sprawdzenie przeszłych i ostatnich postępowań sądowych.

Jakie kwestie koniecznie trzeba uwzględnić przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu due diligence?

Nie jest rekomendowane sugerowanie się tylko i wyłącznie ceną badania. Jak wiadomo analizowanie każdego kolejnego aspektu będzie związane z większymi kosztami due diligence.

W przypadku chęci zainwestowania w dane przedsiębiorstwo lub jego zakup konieczne jest przeprowadzenie możliwie najbardziej szczegółowego badania. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy koszt due diligence mógłby być wyższy niż kwota inwestycji w firmę. Można wtedy podjąć decyzje o skupieniu się na najbardziej istotnych aspektach badania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment