Skip to content Skip to footer

Jak zlecić księgowość – Katowice w poszukiwaniu tańszych rozwiązań

Jedną z usług, które chętnie są zlecane przez firmy podmiotom zewnętrznym, jest niewątpliwie księgowość Katowice, ze względu na liczbę przedsiębiorstw, wiedzą, jak ważny staje się wybór profesjonalnej firmy, której można zlecić prowadzenie rozliczeń finansowych. Wybór biura rachunkowego wiąże się nie tylko z kosztami, ale również dotyczy zakresu usług, jakie przedsiębiorstwo chce zlecić przy tej okazji. Za co zatem powinno odpowiadać biuro rachunkowe Katowice, znając rynek usług księgowych, znają odpowiedź na tak postawione pytanie.

Księgowość i rozliczenia finansowe


Najczęściej biuro rachunkowe w Katowicach odpowiada za szeroko rozumianą księgowość. Zakres tej usługi, jaką oferują biura rachunkowe Katowice mogą rozumieć bardzo różnie, przy czym prowadzenie księgowości w dużej mierze zależy od sposobu dokumentowania prowadzonej działalności przez firmę. Wybrane biura rachunkowe mogą się specjalizować np. w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub też mogą odpowiadać za prowadzenie pełnej księgowości, coraz częściej jednak specjalizują się również w branży, w jakiej prowadzona jest działalność. Dodatkowa „branżowa” specjalizacja wiąże się z dodatkowymi usługami, z jakich może skorzystać przedsiębiorca. Specjalista, który biegle zna przepisy związane np. z branżą paliwową, to większy fachowiec, którego nie trzeba dodatkowo uczyć specyfiki prowadzonej działalności.

Co oprócz prowadzenia kont księgowych


Dla wielu firm księgowość ogranicza się do stworzenia modelowego planu kont w przypadku firmy, która dopiero rozpoczyna działalność, oraz do prowadzenia działań na wskazanych kontach w przypadku prowadzenia działalności. Jednak zakres usług, jaki oferuje biuro rachunkowe, jest dużo szerszy. Księgowi prowadzą również wszelkiego rodzaju rozliczenia w oparciu o przychodzące dokumenty sprzedaży i faktury oraz prowadzą korespondencję z urzędami. Jeśli klient zdecyduje się na taką usługą, to biuro rachunkowe może także odpowiadać za proces prewindykacji, skierowany do kontrahentów zalegających z płatnościami. Takie usługi są oczywiście dodatkowo płatne.

Wybierając biuro rachunkowe w Katowicach np http://www.union.katowice.pl/ można się również zdecydować na powierzenie mu prowadzenia wszelkich rozliczeń z pracownikami, z uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. O ile prowadzenie rozrachunków z pracownikami można zaliczyć do usług księgowych, o tyle prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym również naliczanie urlopów oraz weryfikowanie zasadności korzystania z innych świadczeń pozapłacowych, wchodzi w zakres usług dodatkowych.