Blog

Każde przedsiębiorstwo ma swoją wartość. Jej określenie bywa jednak niezwykle problematyczne. Właściciele firm często stają przed dylematem: jak to zrobić?

Wycena przedsiębiorstw – w jakim celu jest wykonywana?

Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się z różnych powodów. Może to być chęć sprzedaży udziałów lub całości firmy, chęć zaciągnięcia kredytu, zabezpieczenia zadłużenia lub znalezienia inwestora. Niejednokrotnie oszacowanie wartości wymaga przedsiębiorstwo, wewnątrz którego zaistniał spór między współwłaścicielami – wówczas do jego rozstrzygnięcia na drodze sądowej niezbędna jest profesjonalna wycena.

Niezależnie od celu wykonywania wyceny, musi ona zostać przeprowadzona w oparciu o znane i powszechnie stosowane przez specjalistów metody. Co więcej, musi być poparta faktami i odpowiednią dokumentacją.

Metody stosowane do tworzenia wycen firm

Wyróżnia się trzy główne metody wyceniania przedsiębiorstw. Są to:
– metoda dochodowa pozwalająca oszacować możliwe dochody, jakie dana firma będzie osiągać w przyszłości,
– metoda majątkowa stanowiąca „podliczenie” majątku przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem ewentualnych zadłużeń i zobowiązań finansowych, papierów wartościowych będących własnością firmy, jak również wszelkich nieruchomości, ruchomości i innego mienia),
– metoda porównawcza, która opiera się na danych dotyczących wartości innych, podobnych przedsiębiorstw.

Zastosowanie jednej wybranej metody nie jest w 100% miarodajne. Każda z nich wymaga wzięcia pod uwagę zupełnie innych danych i informacji, przez co otrzymane wartości końcowe z reguły znacznie różnią się od siebie. Eksperci z reguły posługują się dwoma lub wszystkimi trzema metodami jednocześnie – ich połączenie nosi nazwę mieszanej metody wyceny przedsiębiorstw i jest jednym z najbardziej rzetelnych sposobów szacowania rzeczywistej wartości.

Współpraca z ekspertem

Rzetelność dokonanej wyceny w dużej mierze zależy od współpracy zarządu przedsiębiorstwa z ekspertem, który ją wykonuje. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w celu opracowania rzeczywistej prognozy finansowej dla danej firmy musi on dysponować wszelkimi informacjami dotyczącymi jej przychodów, rozchodów i kosztów, jakie ponosi.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, właścicielom przedsiębiorstw zaleca się nawiązanie stałej współpracy z zaufanym ekspertem. Dzięki temu ma on możliwość dokładnie zapoznać się ze specyfikacją przedsiębiorstwa, zgłębić zasadę jego działania i na tej podstawie oszacować jego rzeczywistą wartość.

4xArtykuł powstał we współpracy z GLC