Skip to content Skip to footer

Uprawnienia elektryczne G1

Rozwój zawodowy na pewno przynosi poprawę pozycji na rynku pracy. Zmiana branży lub doskonalenie w ramach jednego zawodu jest bardzo pożądaną postawą wśród pracowników i cenioną przez pracodawców. Jedną z możliwości rozwoju zawodowego są uprawnienia elektryczne G1 uprawniające do pracy w sektorze energetycznym jako elektryk do pracy i nadzoru z urządzeniami do i powyżej 1 kV.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich

Uprawnienia SEP do 1kv wzięły swoją nazwę od organizacji działającej od 1919 roku. Zrzesza ona osoby pracujące w branży energetycznej. Uprawnienia nadawane przez SEP mają rangę państwową i umożliwiają legalną pracę w sektorze energetycznym w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Szkolenie jest wymogiem koniecznym i trwa jeden dzień. Zakończone jest egzaminem sprawdzającym wiedzę kursanta. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wydawany jest certyfikat z uprawnieniami. To kusząca oferta dla osób chcących podjąć pracę jako elektryk zagranicą.

Certyfikat wydawany po kursie zezwala na prace związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Są to tak zwane uprawnienia SEP do 1KV.

Kto może iść na kurs sep i zdobyć uprawnienia G1?

Wymagań nie ma dużo. Wystarczy być osobą pełnoletnią i posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe. Atutem na pewno będzie podstawowa wiedza z zakresu elektryki, która pomoże przyswoić wiedzę przekazywaną na kursie. Wiele firm szkoleniowych oferuje również możliwość zwrotu pieniędzy za kurs w przypadku niezdanego egzaminu. To furtka dla osób, które mogą poczuć, że jednak tematyka nie jest dla nich.

Organizatorzy szkoleń na uprawnienia G1 to prywatne firmy edukacyjne oferujące szkolenia doskonalące i kursy zawodowe. Posiadają one uprawnienia do organizacji kursów SEP oraz prowadzenia egzaminów nadających uprawnienia.

Tematyka szkoleń na uprawnienia elektryczne g1

Na szkoleniu przekazywana jest wiedza dotycząca przepisów i zasad obowiązujących w sektorze energetycznym. Ponadto prowadzone są zajęcia z wymogów technicznych, które muszą spełniać sieci elektryczne i urządzenia, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc, wymogi ochrony środowiska i garść dobrych praktyk służących poprawie wydajności pracy.

Leave a comment