Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP dla nauczycieli online

Czasy reżimu sanitarnego podczas pandemii wymusiły stosowanie nowoczesnych technologii w większości obszarów, które dotychczas zdominowane były kontaktami bezpośrednimi. Tak też stało się ze szkoleniami BHP, których odbycie jest obowiązkiem wszystkich osób zatrudnionych.

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Mówiąc o obowiązkowych szkoleniach dla pracujących mamy na myśli także kursy BHP wstępne oraz okresowe dla nauczycieli, czy szerzej dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w różnego typu placówkach oświatowych. Nauczyciele przed podjęciem pracy przechodzą szkolenie wstępne, w ciągu dwunastu miesięcy odbywa się szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Powtarzanie szkoleń okresowych musi odbywać się w odstępach nie dłuższych jak pięć lat.

Szkolenie bhp nauczycieli wstępne przeprowadzają zawodowi lub społeczni inspektorzy BHP zatrudnieni w placówce. Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli to zadanie dla firm szkoleniowych, które specjalizują się w tematyce BHP i ppoż.

Szkolenie BHP nauczycieli w roku 2021

Do czasu odwołania zagrożenia pandemicznego nie można planować szkoleń BHP w trybie stacjonarnym. Dla pracowników oznacza to konieczność nauki za pośrednictwem szkoleniowych platform wirtualnych. Zasada jest bardzo prosta: pracodawca wykupuje w firmie szkoleniowej kursy, uprawnieni pracownicy otrzymują hasła i loginy dostępowe a następnie samodzielnie pracują z materiałami umieszczonymi na platformie. Są to dokumenty, zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, filmy pokazowe i instruktażowe, wykłady. Te ostatnie mogą być także w czasie rzeczywistym, co umożliwia zadawanie pytań osobom prowadzącym.

Czy szkolenie BHP dla nauczycieli online jest skuteczne?

Na pewno tak, o ile nauczyciele czują się odpowiedzialni i poważnie podejdą do kwestii poznawania i przyswajania przepisów BHP i ppoż. Potwierdzeniem skuteczności nauki są pozytywne wyniki testów sprawdzających, które uczestnicy rozwiązują po zakończeniu kursu. Na dowód tego kursanci otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia wystawiane na drukach znormalizowanych i przesyłane na adres uczestników.Poza skutecznością pobierania wiedzy metodą zdalną ważne są także: wygoda, możliwość nauki z dowolnego urządzenia, miejsca i w dowolnym czasie. Należy także docenić fakt, że szkolenia BHP online są tańsze od tych organizowanych metodami tradycyjnymi.Wiele firm szkoleniowych przygotowuje dla uczestników pakiety materiałów, które można wykorzystywać w przyszłości dla przypomnienia, odświeżenia sobie wiedzy z zakresu BHP.

Leave a comment