Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP dla kadry zarządzającej i kierowniczej

O tym, że szkolenie z zakresu BHP przechodzi każdy pracownik na początku swojej współpracy z daną firmą, wie każdy. Jednak szkolenia takie przechodzi także kadra kierownicza.

Wiedza wymagająca przypomnienia co kilka lat

To nie jest tak, że raz przebyte szkolenie bhp dla pracodawców wystarcza już na całą czyjąś karierę zawodową w konkretnym miejscu zatrudnienia. Musza być one powtarzane co kilka lat – najczęściej co 5. Chodzi zarówno o przypominanie elementów niezmiennych, jak i potencjalnych nowości.

Jakie są szkolenia bhp dla pracodawców?

Szkolenia takie można podzielić ze względu na to, czy konkretna osoba jest jedynie pracodawcą, czy – jednocześnie pełnią tzw. służbę bhp w miejscu swojej pracy.

W pierwszym przypadku, szkolenie bhp dla pracodawców obejmuje obowiązki kadry kierowniczej, które wynikają z zasad bhp oraz ochronę:
– kobiet w ciąży i karmiących,
– pracowników młodocianych.

Szkolenie BHP dla kierowników jest o tyle istotne, że dotyczy osób, którzy zarządzają pewną grupą pracowników. Są więc odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i w szczególny sposób za innych. I nie chodzi tu jedynie o wzajemną odpowiedzialność koleżeńską. Zwierzchnicy muszą wiedzieć, jak zadbać o każdą z grup swoich podwładnych, jeśli należy zastosować wobec nich jakieś konkretne zasady.

Jak zorganizować szkolenie bhp dla kierowników?

Tego typu zajęcia można zorganizować na terenie firmy – zarówno w przypadku, gdy firma zatrudnia własnego specjalistę lub zespół ds. BHP, jak i kiedy przedsiębiorstwo korzysta w tym przypadku z usług firmy zewnętrznej. Kolejnym rozwiązaniem jest organizacja zajęć z zakresu BHP na terenie wskazanym przez firmę je prowadzącą. Decyzja co do tego, który sposób jest najdogodniejszy dla konkretnego pracodawcy, zależy jedynie od konkretnego przedsiębiorstwa.

Szkolenia BHP dla pracodawców należy organizować regularnie co kilka lat, z dbałością o każdą osobę na stanowisku kierowniczym. Ich brak może skutkować karami pieniężnymi, uciążliwymi dla całej firmy szczególnie, jeżeli jest niezbyt duża i nie generuje zbyt wysokich przychodów.

Wiedza przydatna w życiu codziennym

Warto też pamiętać, że szkolenia BHP dają uczestnikom wiedzę,która może przydać się też poza własnym miejscem zatrudnienia, co może komuś uratować zdrowie lub życie..

Leave a comment