Blog

Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w każdej firmie. Zawiera ona wiele ważnych danych i jest podstawą do odliczenia podatku i dowodem zakupu towaru i usługi. Każda firma musi wystawiać faktury, często się jednak zdarza, że na wskutek różnych okoliczności pojawiają się w nich błędy. W takich momentach konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

Czym jest faktura korygująca?

Faktura korygująca inaczej zwana korektą to dokument firmowy, który jest wystawiany na podstawie oryginalnej faktury na daną usługę czy towar. Wystawia się ją w różnych okolicznościach, o których mówi ustawa o podarku vat. Wystawienie takiej faktury nie jest trudne, wystawia ją szef firmy za pośrednictwem swojego księgowego.

Nie wystawienie faktury korygującej i pozostawienie oryginalnej faktury z błędami może skutkować w przyszłości problemami z różnymi urzędami, głównie z Urzędem Skarbowym. Dlatego bardzo ważne jest by szybko wychwycić każdy błąd i szybko go poprawić.

Dane na fakturze korygującej

Na każdej fakturze korygującej musi się znaleźć kilka ważnych danych. Przede wszystkim ważne jest określenie, że jest to faktura korygująca lub korekta. Ważny jest również numer indentyfikacyjny faktury, data wystawienia tej faktury oraz dane osobowe osoby wystawiającej dokument i nabywcy.

Bardzo ważną kwestią jest też podanie przyczyny wystawiania faktury korygującej. Należy dokładnie wskazać błędy w dokumencie i je skomentować. Bez tego faktura nie będzie ważna. Trzeba też pilnować by na korekcie nie pojawiły się żadne nowe błędy.

Kiedy wystawia się korektę?

Korektę wystawiamy w kilku przypadkach. Jeśli po wystawieniu dokumentu klient otrzymał rabat lub zniżkę, wtedy należy wystawić korektę. Trzeba ją również wystawić, gdy zmieniła się stawka podatku, kwota faktury lub uległy zmianie dane osobowe jednej ze stron.

Zdarzają się także przypadki, gdy klient zwróci towar, w takim wypadku również należy wystawić korektę do faktury i ją wyzerować. Wszystkie te sytuacje dosyć często mają miejsce, dlatego takie faktury korygujące są często wystawiane w różnych firmach. Grunt to pilnować tego, by nie wkradł się w nie żaden błąd, który zmusi sprzedawcę do wystawienia kolejnej korekty, bo to będzie dla niego kłopotliwe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Afaktury.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *