Skip to content Skip to footer

Pomoc prawna w Katowicach

Kancelaria adwokacja w katowicach świadczy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. Polecana jest w szczególności osobom, które mają jakiś problem, a nie wiedzą sami jak go rozwiązać. Albo potrzebują jakiejś opinii prawnej.

Kancelaria awdokacka w Katowicach – prawo karne

Jest to jedna z dziedzin prawa w której się specjalizujemy. W zależności od rodzaju sprawy występujemy w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. W imieniu klientów prowadzimy sprawy w postępowaniu przygotowawczym, które toczą się przed policją, prokuraturą lub innymi organami ścigania, a także na etapie sądowym przed wszystkimi instancjami.

Adwokat z kancelarii adwokacjiej w katowicach w razie potrzeby zadaje odpowiednie pytania świadkom i biegłym. Sporządza też pisma procesowe. Do najpopularniejszych zaliczymy różnego rodzaju wnioski, zażalenia i apelację.Kiedy jest to konieczne sporządzana jest nawet kasacja.

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą te związane z wypadkami drogowymi, pobiciami, kradzieżą i rozbojami, groźbami karalnymi, przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi.

Kancelaria adwokacka w Katowicach – prawo rodzinne i cywilne

Są to kolejne dziedziny prawa z zakresu, których najczęściej prowadzimy sprawy. Do najpopularniejszych należą sprawy o rozwód, podział majątku pomiędzy małżonkami, ustalenie kontaktu z dziećmi, a także sprawy o zapłatę w tym o zasądzenie odszkodowania.

W sprawach o rozwód przed złożeniem pozwu ustalamy wspólnie z klientem, czy wszystkie przesłanki o których mowa w kodeksie rodzinnym zostały spełnione. Bez ich spełnienia mimo naszych chęci, sąd nie orzeknie rozwodu. Następnie ustalamy czy klient mama prawo domagać się alimentów. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Jak już powyższe rzeczy zostaną ustalone, adwokat z kancelarii awokacjiej w katowicach sporządza pozew o rozwód. Dołącza do niego odpowiednie załączniki potwierdzające stanowisko zaprezentowane w pozwie. Następnie reprezentuje nas w sądzie.

Z kolei jeżeli chodzi o sprawy odszkodowawcze to oprócz reprezentacji w sądzie, na początkowym etapie adwokat będzie prowadził korespondencję z zakładem ubezpieczeń lub innym podmiotem od którego domagamy się odszkodowania.

Tajemnica adwokacka jako gwarancja poufności

Kancelaria adwokacka w katowicach i jej adwokaci zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskali w związku ze świadczoną pomocą prawną. Dlatego możemy czuć się całkowicie bezpiecznie i być pewni, że informacje, które przekażemy obsługującemu nas adwokatowi, nie zostaną przekazane nigdzie dalej.