Skip to content Skip to footer

Obsługa prawna spółek – dlaczego potrzebny jest dobry adwokat

Dobry adwokat, który będzie reprezentował interesy spółki, nie musi być pracownikiem etatowym w spółce, choć bardzo często tak jest. Samą obsługę prawną, która może być zawężona do wskazanych obszarów, można zlecić kancelariom zewnętrznym, odpowiedzialnym za obsługę prawną spółek.

Adwokat ze spółki czy z kancelarii zewnętrznej

Właściciele spółek mają bardzo zróżnicowane oczekiwania względem prawników oraz adwokatów, podobnie zróżnicowana będzie obsługa prawna spółek, jaką oferują kancelarie zewnętrzne. Część z nich specjalizuje się w rejestrowaniu spółek, inne z kolei oprócz prowadzenia spraw w KRS oferują dodatkowe usługi prawne, dzięki którym spółki mogą normalnie funkcjonować.

Część właścicieli woli jednak powierzyć tworzenie dokumentów wewnętrznych, umów czy pism skierowanych do organów skarbowych adwokatom zatrudnionym bezpośrednio w spółce. Wynika to głównie z faktu, że jako pracownicy mają oni wystarczającą wiedzę, aby w krótkim czasie stworzyć odpowiednie pismo czy umowę, a jednocześnie odpowiedzialność za prowadzenie tego rodzaju spraw nie wiąże się z koniecznością podpisywania przez nich dodatkowych dokumentów o poufności.

Obsługa nie tylko rejestrowa

Część właścicieli spółek wybiera konkretną kancelarię do obsługi prawnej już na etapie poszukiwania gotowej, zarejestrowanej spółki. Jednak wybór dobrej kancelarii, która wskaże adwokata lub adwokatów do reprezentowania spółki, wymaga czasu oraz znajomości usług oferowanych przez kancelarię.

Adwokat z takiej kancelarii może reprezentować spółkę w prowadzonych przez nią postępowaniach sądowych, przy czym można go upoważnić do prowadzenia spraw np. z zakresu kodeksu cywilnego czy kodeksu pracy. Wielu z nich, posiadając stosowne upoważnienia, reprezentuje także spółkę przy prowadzeniu korespondencji z odpowiednimi organami oraz w trakcie bezpośrednich spotkań z wymienionymi instytucjami. Zakres współpracy jest jednak ustalany z każdą spółką.

Nie tylko sprawy biznesowe

Przyjęło się, że obsługa prawna spółek, oferowana przez większość kancelarii, wiąże się z prowadzoną przez spółkę działalnością oraz jest ograniczona zapisami, dotyczącymi spółek jako szczególnego rodzaju prowadzonej działalności. Niemniej jednak adwokat z kancelarii zewnętrznej może wspierać obsługiwaną spółkę także w innym zakresie.

Kancelaria może również oferować usługi prawne w przypadku spraw cywilnych i postępowań karnych przeciwko poszczególnym akcjonariuszom, których spółka wskaże jako kluczowych oraz nakaże ich ochronę prawną w sądzie. W tym przypadku należy pamiętać, że nie każda kancelaria oferuje dodatkowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego czy karnego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl