Skip to content Skip to footer

Na jakich zasadach działa kancelaria notarialna?

Kancelaria notarialna jest miejscem, które odwiedzamy, gdy mamy do załatwienia różnego rodzaju sprawy formalne. Dzięki obecności rejenta oraz sporządzeniu przez niego dokumentacji, pisma zyskują moc prawną i stają się podstawą dochodzenia swoich roszczeń w razie sytuacji spornej.

Kiedy należy udać się do kancelarii notarialnej?

Zakres działań rejentów jest niezwykle szeroki, dlatego też w zasadzie każdy, choć raz w życiu jest zobowiązany skorzystać z ich usług. Kancelaria notarialna zajmuje się, najprościej mówiąc, przygotowywaniem różnego rodzaju aktów, umów oraz pism o mocy i skutkach prawnych. Pieczęć rejenta jest niezbędna w takich sprawach jak zakup nieruchomości, otrzymanie lub zrzeczenie się spadku albo darowizny, podział majątku i w wielu innych, określonych przez polskie prawo.

Kancelaria notarialna – zasady funkcjonowania

Wszystkie warunki działania miejsca, w którym sporządzane są akty, określa ustawa z roku 1991. „Prawo o notariacie” w sposób klarowny reguluje wszelkie kwestie dotyczące pracy dzisiejszych rejentów, opisuje warunki uzyskania wykształcenia kierunkowego, zdobywania praktyki, przystępowania do egzaminu i w końcu otworzenia własnego biura. W zawodzie tym nie ma miejsca na kreatywność, czy spontaniczność działań, wszakże ustawa ta skrupulatnie określa wszelkie warunki wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji, a nawet maksymalne wynagrodzenie prawnika, zwane taksą notarialną.

Rejent – prawa i obowiązki

Każda kancelaria notarialna jest własnością prawnika pełniącego zawód zaufania publicznego, w związku z czym spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność, nie tylko społeczna. Rejent za wszelkiego rodzaju przewinienia odpowiada dyscyplinarnie przed Ministrem Sprawiedliwości. By tego uniknąć, notariusz zobowiązany jest wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowywać bezstronność wobec zgłaszających się do niego osób i udzielać im nieodpłatnie wyczerpujących informacji w sprawie, a także bezwzględnie dotrzymywać tajemnicy zawodowej. Jednak poza oczywistą odpowiedzialnością, z racji pełnienia funkcji bezpośrednio wpływającej na interes publiczny, fach rejenta cieszy się ogromnym szacunkiem, a nawet swego rodzaju prestiżem społecznym.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a comment