Blog

Kancelaria notarialna jest miejscem, które odwiedzamy, gdy mamy do załatwienia różnego rodzaju sprawy formalne. Dzięki obecności rejenta oraz sporządzeniu przez niego dokumentacji, pisma zyskują moc prawną i stają się podstawą dochodzenia swoich roszczeń w razie sytuacji spornej.

Kiedy należy udać się do kancelarii notarialnej?

Zakres działań rejentów jest niezwykle szeroki, dlatego też w zasadzie każdy, choć raz w życiu jest zobowiązany skorzystać z ich usług. Kancelaria notarialna zajmuje się, najprościej mówiąc, przygotowywaniem różnego rodzaju aktów, umów oraz pism o mocy i skutkach prawnych. Pieczęć rejenta jest niezbędna w takich sprawach jak zakup nieruchomości, otrzymanie lub zrzeczenie się spadku albo darowizny, podział majątku i w wielu innych, określonych przez polskie prawo.

Kancelaria notarialna – zasady funkcjonowania

Wszystkie warunki działania miejsca, w którym sporządzane są akty, określa ustawa z roku 1991. „Prawo o notariacie” w sposób klarowny reguluje wszelkie kwestie dotyczące pracy dzisiejszych rejentów, opisuje warunki uzyskania wykształcenia kierunkowego, zdobywania praktyki, przystępowania do egzaminu i w końcu otworzenia własnego biura. W zawodzie tym nie ma miejsca na kreatywność, czy spontaniczność działań, wszakże ustawa ta skrupulatnie określa wszelkie warunki wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji, a nawet maksymalne wynagrodzenie prawnika, zwane taksą notarialną.

Rejent – prawa i obowiązki

Każda kancelaria notarialna jest własnością prawnika pełniącego zawód zaufania publicznego, w związku z czym spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność, nie tylko społeczna. Rejent za wszelkiego rodzaju przewinienia odpowiada dyscyplinarnie przed Ministrem Sprawiedliwości. By tego uniknąć, notariusz zobowiązany jest wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowywać bezstronność wobec zgłaszających się do niego osób i udzielać im nieodpłatnie wyczerpujących informacji w sprawie, a także bezwzględnie dotrzymywać tajemnicy zawodowej. Jednak poza oczywistą odpowiedzialnością, z racji pełnienia funkcji bezpośrednio wpływającej na interes publiczny, fach rejenta cieszy się ogromnym szacunkiem, a nawet swego rodzaju prestiżem społecznym.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *