Skip to content Skip to footer

Jak przeprowadzić oddłużanie?

Zadłużone osoby często nie myślą racjonalnie i podejmują bardzo ryzykowne decyzje finansowe. To tworzy spiralę długów, z której bardzo ciężko jest się wydostać.

Problem z długami

W długach nie ma nic złego, jeśli potrafimy regulować raty w terminie. Czasami na pokrycie wszystkich zobowiązań nie wystarczają miesięczne dochody i wtedy zaczynają się prawdziwe problemy. W tym artykule wyjaśnimy, od czego trzeba zacząć oddłużanie, a także wymienimy największe zalety tego rozwiązania. Dłużnicy często biorą następne pożyczki, żeby spłacić poprzednie zobowiązania. Jest to bardzo złe postępowanie, ponieważ długi rosną, a my nie robimy w sumie nic, żeby to zmienić. Głównym skutkiem oddłużania jest oczywiście przywrócenie stabilności finansowej oraz wypłacalności dłużnika. Jeśli dłużnik nie może wszystkiego spłacić to najrozsądniej rozłożyć zobowiązanie na raty. Na początku trzeba przeprowadzić analizę osoby dłużnika, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Dosyć często zdarza się, że dłużnicy podają fikcyjne dochody, żeby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie kredytu. W rzeczywistości są to osoby bezrobotne, które nie mają absolutnie żadnego dochodu.

Etapy oddłużania

Ważnym etapem są też negocjacje z wierzycielem, które przeprowadza się w imieniu dłużnika. Należy pamiętać, że negocjacje mogą trwać nawet kilka tygodni, więc trzeba być naprawdę cierpliwym. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ostateczność i warto się na to zdecydować jedynie wtedy, gdy nie mamy już innych możliwości. Przede wszystkim u prawników należy szukać profesjonalnej pomocy.

Sposoby wyjścia z długów

Niektórzy ludzie niedokładnie czytają umowy i z tego rodzą się poważne problemy. Dłużnik nie może ze swoimi problemami zostać sam, ponieważ wpływa to negatywnie na psychikę. Żeby nauczyć się całej procedury, należy spędzić wiele godzin na nauce. Specjalista, który przeprowadza Oddłużanie to antywindykator. Istnieją różne sposoby wyjścia z długów, więc każdy powinien bez większego problemu znaleźć rozwiązanie. Ważną rolę odgrywa konsolidacja długu, a także przedsądowe negocjacje z wierzycielem. Nie powinieneś podpisywać żadnych umów bez konsultacji ze swoim prawnikiem.

Leave a comment