Blog

Najczęściej popełnianym błędem przy pisaniu CV po angielsku jest tłumaczenie CV przygotowanego dla polskiego pracodawcy. Takie CV zostaje odrzucone już na pierwszym etapie rekrutacji, przede wszystkim ze względów formalnych.

CV w 5 minut

Niektórzy wierzą w te slogany reklamowe, korzystają z kreatora lub gotowych szablonów. Nie zastanawiają się nad treścią i szybciutko wklepują dane po angielski. Na kolejne etapy nie mają żadnych szans. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu powielania sztampowych określeń.

Zarówno pracodawcy w Polsce jak i za granicą szukają pracowników kreatywnych i samodzielnych. Posiadanie tych cech sprawdzają po raz pierwszy na etapie CV i listu motywacyjnego. Nie ma nic złego w stosowaniu szablonu lub kreatora, bo znacznie ułatwiają estetyczną redakcję tekstu i poprawne sformatowanie dokumentu. Najważniejsze jest jednak wypełnienie ich odpowiednią treścią, a to musi być przemyślane i czasami zajmuje bardzo dużo czasu.

Jak napisać CV po angielsku i pokonać konkurencję?

Pisząc CV po angielsku trzeba pamiętać, że będzie ono konkurowało z życiorysami pisanymi przez rodowitych Anglików, więc musi być bezbłędne pod względem językowym, warto przed wysłaniem dać go do sprawdzenia znajomemu angliście. Polskich nazw własnych nie należy tłumaczyć, ale umieszczać je w języku polskim.

Doświadczenie zawodowe dla zagranicznego pracodawcy jest najważniejsze, dlatego powinno znaleźć się na pierwszej pozycji. Należy dokładnie podać czas zatrudnienia, nazwę firmy oraz zakres obowiązków. Dodatkowym atutem mogą być umieszczone referencje.

Kolejna sekcja to wykształcenie, oczywiście podajemy to najwyższe, nawę uczelni i czasami temat pracy magisterskiej.Ostatnim elementem są umiejętności, należy wymienić tylko te, które wymagane są na konkretnym stanowisku.

Jak napisać CV po angielsku bez popełniania błędów?

I tu jest największa różnica między CV po polsku i CV napisanym po angielsku. Przede wszystkim są to różnice natury formalnej. W CV po angielsku nie należy umieszczać zdjęcia, daty urodzenia, płci, miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania. Te dane mogłyby przyczynić się do dyskryminacji kandydatów. Zagraniczni pracodawcy bardzo rygorystycznie przestrzegają zasady równości płci, koloru skóry, wieku, ułomności.

Absolutnie niedopuszczalne jest wysyłanie tego samego CV po angielsku do kilku pracodawców. Rekruter od razu to rozpozna i CV odrzuci. Każde CV musi być pisane pod kątem wymagań konkretnego pracodawcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *