Blog

Absolwenci szkół technicznych, zarówno na szczeblu zawodowym, jak i na średnim, czy też wyższym, bardzo często stykają się z określeniem „uprawnienia SEP”. Zwrot ten pada nieraz niczym magiczne zaklęcie, szczególnie w momencie poszukiwania pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji technicznych. Osoby zorientowane w temacie nie mają większego problemu z rozwikłaniem tego zagadnienia, jednakże nie wszystkich można zaliczyć do tego grona.

O co biega z tymi uprawnieniami SEP?

Na początek wypada rozwinąć akronim SEP, który jest niczym innym jak skrótem od nazwy Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym momencie można już przyporządkować obszar tematyczny takich uprawnień do szeroko rozumianej elektryczności. Warto jednak dokładniej dowiedzieć się co się kryje za tym zagadnieniem.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest branżowym związkiem elektryków, któremu organy państwowe nadały uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi urządzeń elektroenergetycznych, a także do organizowania egzaminów z tej tematyki i nadawania uprawnień SEP, przysługujących po pozytywnym ich zaliczeniu.

Jak wygląda kurs SEP?

Kurs SEP jest więc prostą ścieżką do uzyskania uprawnień SEP. Do czego konkretnie jednak upoważniają takie uprawnienia? Zacznijmy od informacji, iż w czasie kursu poprzedzającego egzamin państwowy przeprowadzany przez SEP przekazywana jest wiedza z zakresu danej tematyki. SEP prowadzi bowiem trzy rodzaje kursów – elektryczne, gazowe i energetyczne.

Oczywiście największą popularnością cieszą się uprawnienia elektryczne, bo są najczęściej poszukiwanymi na rynku pracy kwalifikacjami spośród wymienionych trzech. Kurs SEP przeprowadzany zazwyczaj jest w ciągu kilku godzin, po których bezpośrednio następuje przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę.

Co dają uprawnienia sep?

Dzierżąc w ręce certyfikat, poświadczający nabycie uprawnień SEP w danej kategorii można przede wszystkim uczestniczyć w procedurach aplikacyjnych na stanowiska, na które wymagane jest posiadanie takich uprawnień. W głównej mierze dotyczy to wszelkich zawodów związanych z budową i obsługą sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Wiedza nabyta w czasie szkoleń przyda się także w codziennym życiu, bowiem każda praktycznie każdego dnia styka się z elektrycznością i urządzeniami zasilanymi przy jej wykorzystaniu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *