Blog

Wydaje się, że obowiązek wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu bhp obejmuje tylko samych pracowników. Tymczasem okazuje się, są one przeznaczone również dla pracodawców czy innych osób, które kierują zatrudnioną kadrą ludzi w danym przedsiębiorstwie.

Ogólne informacje na temat szkolenia bhp dla pracodawców

Pierwsze szkolenie bhp dla kierowników powinno być ukończone w czasie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. A następni musi się ono odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Tyle w kwestii okresowej organizacji kursów.

Oczywiście należy wspomnieć, że przygotowywaniem zajmują się odpowiednie firmy. Oferują one możliwość przeprowadzania szkoleń w dowolnie wybranym terminie czy miejscu (nie tylko w zakładzie pracy). Wszystko odbywa się w stu procentach profesjonalnie.

Szkolenie bhp dla pracodawców – szczegóły

Jeśli chodzi o program takiego okresowego kursu, to wymienione jest w nim kilka istotnych punktów. Najważniejszy jest sam cel, czyli aktualizacja i jednocześnie ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy; kształtowania bezpiecznych warunków pracy i samej ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Należy dodać, że osoby kierujące pracownikami po ukończeniu takiego szkolenia bhp dla pracodawców nabywają uprawnienia. Jakie? Dzięki niemu mogą przeprowadzać instruktaż ogólny i stanowiskowy w ramach kursu wstępnego dla wszystkich nowozatrudnianych pracowników. Dlatego szkolenie bhp dla kierowników jest tak ważne.

Podsumowanie

Podsumowując, szkolenie bhp dla pracowników dotyczy wszystkich osób zarządzających różnymi przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, a także zakładami prywatnymi, urzędami czy spółdzielniami. Poza tym również obejmuje mistrzów i brygadzistów, a więc ludzi kierujących grupą pracowników.

Na koniec trzeba jeszcze dodać parę słów o sposobie organizacji, jakiemu podle szkolenie bhp dla pracodawców, który może też przyjąć formę kursu albo seminarium (ewentualnie samokształcenia kierowanego). W jego trakcie stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne. Mowa między innymi o filmach, foliach do wyświetlania informacji, tablicach itd. Ponadto uczestnicy otrzymują materiały, dzięki którym łatwo przyswajają całą wiedzę – problematykę szkolenia. Tymi materiałami są więc przeróżne skrypty, przepisy prawne oraz zestawy konkretnych pytań kontrolnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *