Skip to content Skip to footer

Bez zgłoszenia wierzytelności nie odzyskasz pieniędzy

Twój dłużnik upadł? Nic straconego. Masz sporą szansę, że odzyskasz choć część swoich należności. Musisz jednak szybko podjąć pewne działania, zachowując wyjątkową staranność i dotrzymując wyznaczonych terminów.

Bardzo ważne zgłoszenie

Żeby odzyskać swoje należności od upadłego dłużnika musisz dokonać zgłoszenia wierzytelności. W przypadku postępowania upadłościowego zgłoszenie wierzytelności zastępuje sądowe powództwo.Na zgłoszenie masz określony termin. To 30 dni od daty opublikowania obwieszczenia o upadłości w Krajowym Rejestrze Dłużników. W obwieszczeniu masz także dane syndyka, do którego dokonujesz zgłoszenia. Jeśli nie bardzo wiesz, jak się do tego zabrać, możesz skorzystać z pomocy prawników, którzy specjalizują się w takich sprawach.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zanim wypełnisz formularze zgłoszenia wierzytelności, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. Na pewno będą ci potrzebne dokumenty, które potwierdzą istnienie wierzytelności. Wprawdzie nie ma obowiązku ich dołączania, ale dla usprawnienia postępowania warto dołączyć ich kopie.W zgłoszeniu podajesz swoje dane jako wierzyciela, określenie wierzytelności, wierzytelności uboczne oraz wartość wierzytelności niepieniężnych. Bardzo ważne jest prawidłowe zakwalifikowanie wierzytelności do jednej z czterech kategorii.

Jeśli posiadasz konto bankowe, to masz obowiązek podać je w zgłoszeniu.

Nie zawsze dostaniesz całą należność

Nie zdziw się, jeśli odzyskasz tylko część swojej należności. Środki na należności pochodzą z masy upadłościowej, która może mieć bardzo różną wartość. Prawo upadłościowe jest tak skonstruowane, że najpierw syndyk musi zaspokoić wierzycieli wyższych kategorii, a dopiero potem pozostałe. Ponadto wysokość zaspokojenia jest ustalana proporcjonalnie do wielkości wierzytelności. Pamiętaj też, aby Zgłoszenie wierzytelności złożyć w ustawowym terminie. Jeśli się spóźnisz, to będziesz musiał zapłacić zryczałtowane koszty postępowania, które obecnie wynoszą ponad 800 zł. Jeśli nie wpłacisz, to twoje zgłoszenie nie weźmie udziału w postępowaniu.

Leave a comment