Skip to content Skip to footer

Badanie sprawozdań finansowych zmniejsza potencjalne ryzyko finansowe firmy

Wybrane firmy zobowiązane są do badania sprawozdań finansowych. Na takie czynności decydują się także inne podmioty, które dzięki audytowi tego rodzaju mogą zredukować swoje ryzyko finansowe.

Czym jest badanie sprawozdań finansowych?

Audyt, inaczej badanie sprawozdań finansowych, jest doroczną procedurą, która służy do kontroli poprawności, jasności oraz czytelności sprawozdania finansowego. Przeprowadza ją biegły rewident.

Wymóg prowadzenia tego badania przez określone podmioty wskazuje Ustawa o rachunkowości. Są to głównie przedsiębiorstwa związane z finansami, na przykład banki, SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi, spółki akcyjne, a także inne firmy spełniające odpowiednie wymogi.

Dodatkowo, na audyt sprawozdań finansowych decydują się inne jednostki, które nie są do tego zobowiązane. Wynika to przede wszystkim z zalet, jakie niosą ze sobą systematyczne badania finansowe.

Badanie sprawozdania finansowego to wsparcie dla firmy

Bardzo często tego typu badania kojarzone są wyłącznie jako kontrola. Jednak w rzeczywistości mogą one również dostarczyć szeregu innych, istotnych informacji z punktu widzenia funkcjonowania firmy.

Pozytywny wynik badania finansowego może być potwierdzeniem wiarygodności przedsiębiorstwa, a także poprawić jego wizerunek u klientów i kontrahentów. Również może on pomóc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania – kredytów, pożyczek.

Dodatkowo, badanie sprawozdań finansowych może zmniejszyć ryzyko finansowe związane z działalnością firmy.

Kontrola sprawozdania finansowego redukuje niebezpieczeństwo

Opinia i raport przygotowane przez biegłego rewidenta mogą nie tylko ocenić, czy sprawozdanie finansowe zostało wykonane poprawnie. Dodatkowo, badanie to może:

– odkryć problemy w funkcjonowaniu księgowości w firmie,
– wychwycić ewentualne nieprawidłowości, na przykład związane z wadliwym funkcjonowaniem innych działów,
– wskazać na obszary, w których może dochodzić do nadużyć.

W rezultacie audyt finansowy polegający na badaniu sprawozdania finansowego może zidentyfikować potencjalne ryzyka finansowe, a przez to stać się wsparciem dla każdej firmy – nie tylko dla tej, która jest zobowiązana do jego wykonania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment