Skip to content Skip to footer

Akt notarialny – informacje

Forma aktu notarialnego znana jest polskiemu prawo od długich już lat. Pomimo jednak tego, że jest to forma wymagana dla pewnych typów umów, to rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jej niedochowanie skutkować może nieważnością całej dokonanej czynności prawnej. Co warto wiedzieć o akcie notarialnym?

Akty notarialne tylko u notariusza

Pewną oczywistością jest to, że akt notarialny może zostać spisany wyłącznie przez notariusza, a to osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wynika to z faktu, iż każdemu aktowi notarialnemu nadaje się szczególną moc polegającą na domniemaniu prawdziwości złożenia danych oświadczeń woli przez stawiające się u notariusza strony. Co prawda z takim domniemaniem można skutecznie walczyć na drodze sądowej, jednak nie jest to proste i szybkie, a tym samym udaje się tylko w nielicznych sytuacjach. Notariusz jest bowiem urzędnikiem państwowym, który podlega ścisłej kontroli – jego zaniedbania mogą skutkować utratą przez niego uprawnień do wykonywania zawodu notariusza.

Co w akcie notarialnym?

Każdy akt notarialny powinien składać się z tych samych elementów i zachowywać identyczną formę. W pierwszej kolejności notariusz opisuje stawiające się u niego strony, łącznie z miejscem i godziną stawiennictwa, następnie sporządza pisemne oświadczenia stron, a następnie akt podpisywany jest przez wszystkich obecnych łącznie z notariuszem, który dalej przybija na nim pieczęć z godłem państwowym i wpisuje taki akt do odpowiedniego repertorium notarialnego.

Ile kosztuje akt notarialny

Ile jednak kosztuje sporządzenie aktu notarialnego? Wbrew pozorom tak postawione pytanie jest pytaniem nieprecyzyjnym, gdyż stawki notarialne uzależnione są od obowiązującego w tym względzie rozporządzenia. Można przyjąć, że im większa wartość przedmiotu będącego przedmiotem czynności notarialnej, tym większa jest taryfa należna notariuszowi od stawiających się stron. W wielu przypadkach nie jest ona jednak określona wyłącznie kwoto czy procentowo, a stanowi wynik skomplikowanego wzoru. Nie należy się jednak bać, że stawka notarialna może rosnąć w nieskończoność – są wskazane limity maksymalne za konkretne akty notarialne.

Podsumowując, akt notarialny jest szczególną formą dokumentu, w której to formie muszą być sporządzane pewne rodzaje umów – w szczególności umowy dotyczące prawa własności nieruchomości. Również jednak w przypadku umowy o najem okazjonalny oświadczenia o poddaniu się ewentualnej eksmisji oraz wskazaniu miejsca docelowego, powinny być sporządzone w formie aktu notarialnego dla zachowania przywilejów takiej formy najmu.