Blog

Kwestia wyceny przedsiębiorstw dotyczy właścicieli firm, chcących oszacować wartość prowadzonej przez siebie działalności. Co należy wiedzieć o tym procesie?

Cel wyceny

Wszystkie funkcjonujące na rynku firmy posiadają określoną wartość. Wycena przedsiębiorstw wynikać może ze zwykłej potrzeby właścicieli odnośnie zapoznania się z taką informacją. Określenie wartości bywa jednak również niezbędne przy różnych sytuacjach gospodarczych, jak np. chęć sprzedania przedsiębiorstwa lub udziałów, zwrócenie się o otrzymanie kredytu lub nawiązanie współpracy z inwestorem.

Prawidłowo wykonana wycena firmy umożliwia zatem ubieganie się o jak najkorzystniejsze warunki umowy z np. kupcem, kontrahentem, nowym wspólnikiem czy pożyczkodawcą. Trzeba jednak wcześniej ustalić dokładnie cel takiego działania, ponieważ ma to wpływ na dobór odpowiedniej metody przeprowadzenia całego procesu.

Wycena przedsiębiorstw – metody

Istnieje kilka rodzajów metod dokonywania wyceny przedsiębiorstwa. O ich wyborze decyduje głównie wspomniany już wcześniej cel, ale nie jest on jedynym czynnikiem mającym na to wpływ. Ważne są także inne kwestie – wśród nich wymienić można m.in. dostępność do potrzebnych danych czy stan spółki lub gospodarki.

Zdecydowanie najczęściej stosowana są obecnie sposoby dochodowe i majątkowe, a także porównawcze i mieszane. Skorzystanie tylko z jednej z metod może nie okazać się skuteczne, dlatego w wielu wypadkach wycena musi oprzeć się na połączeniu kilku sposobów.

Wartość przedsiębiorstwa

Wyróżnia się też kategorie wartości, w jakich może zostać dokonana wycena przedsiębiorstw. Jedna z nich dotyczy godziwej wartości rynkowej – bierze się wtedy pod uwagę istnienie hipotetycznych stron, czyli sprzedawcy i kupca, którzy są w posiadaniu informacji na temat firmy i działają dobrowolnie. Druga z kategorii – wartość inwestycyjna – dotyczy konkretnej osoby, czyli inwestora, oraz jego rzeczywistych potrzeb i wymagań.

Istnieje też wartość sprawiedliwa, w której powstaje założenie transakcji pomiędzy konkretnym sprzedawcą i kupującym. Ich działanie nie jest jednak całkowicie dobrowolne, ale związane z jakimś nakazem bądź przymusem. Ostatnia z kategorii to wartość wewnętrzna. Tu przy wycenie przedsiębiorstwa nie ma znaczenia konkretna transakcja, a całość oparta jest na danych dotyczących firmy oraz czynnikach wpływających na jej sytuację finansową.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *