Blog

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to zawód obecnie bardzo pożądany. Nie jest łatwy do zdobycia. Jest poza tym zawodem bardzo odpowiedzialnym, gdyż za jego przyczyną odbywają się zakończone sukcesem restrukturyzacje firm, które ratują przedsiębiorstwo przed upadłością.

Prawa i obowiązki doradcy

Doradca restrukturyzacyjny świadczy usługi w zakresie pozasądowego doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Uprawnienia te są komercyjne, a oznacza to, że doradca nie działa tak jak syndyk, na zlecenie sądu.
Osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego może przede wszystkim udzielać porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Jest także doradcą w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika za niezłożenie albo nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz działanie na szkodę wierzycieli. Poza tym do obowiązków doradcy należy świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych w zakresie wyboru właściwych kierunków działań restrukturyzacyjnych. Doradca wskazuje najlepszą drogę pozasądową i sądową w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pomaga również wierzycielom w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub niewypłacalnością ich dłużników. Wspiera dłużnika podczas negocjacji z wierzycielami oraz reprezentuje go w tym procesie. Podejmuje się też działań odwrotnych na korzyść wierzyciela. Ponadto uczestniczy w pracach nad kontraktami firmy i udziela informacji o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania.

Zastępstwo procesowe – restrukturyzacje firm i upadłość

Bywają sytuacje, gdy przedsiębiorca potrzebuje zastępstwa procesowego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także zostać pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstwa.

Zakres uprawnień to przede wszystkim zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradca restrukturyzacyjny działa jako pełnomocnik procesowy na rzecz dłużników i wierzycieli.

Zawód pożądany

Uprawnienia licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego pokrywają się z uprawnieniami syndyka masy upadłościowego i wychodzą poza nie. Przede wszystkim dlatego, że jest to zawód komercyjny. Doradca może być zatrudniony w przedsiębiorstwie, któremu grozi upadłość lub też przewidywana jest restrukturyzacja. Ma on za zadanie wdrożenie planu ratunkowego w firmie i zminimalizowanie kosztów takiego postępowania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC