Skip to content Skip to footer

Uprawnienia G1, G2 i G3

Zawód elektryka to wyjątkowa profesja wymagająca nie tylko odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, ale również nabycia odpowiednich uprawnień jak m.in. uprawnienia energetyczne G2.

Uprawnienia SEP – najważniejsze informacje

Zgodnie z polskim prawodawstwem każda osoba, która chce wykonywać zawód elektryka, musi ukończyć kurs organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polski. W przeciwnym wypadku określanie się jako elektryk jest niezgodne z prawem! W związku z tym warto się zastanowić, czym dokładnie są kursy organizowane przez SEP oraz co w praktyce dają m.in. uprawnienia SEP G2, G3 i G1.

Aktualnie Stowarzyszenie Elektryków Polskich to jedyna funkcjonująca na terenie naszego kraju organizacja, która ma prawo do organizowania kursów na elektryka. Podejście do kursu i zakończenie go egzaminem z pozytywnym wynikiem uprawnia do wykonywania zawodu. Warto zwrócić uwagę, że do organizowanych przez SEP kursów, jak m.in. kurs nadający uprawnienia cieplne G2 może przystąpić niemalże każda chętna osoba.

Konieczne jest jedynie posiadanie podstawowego wykształcenia oraz mieć ukończony 18 rok życia. Każda osoba, która spełnia te dwa warunki, może swobodnie przystąpić do kursu i nabyć uprawnienia energetyczne g2,G3 lub G1. Niemniej jednak, pomimo tego, że wszystkie organizowane przez SEP kursy z serii G uprawniają do wykonywania zawodu elektryka, to zanim przystąpi się do egzaminu, warto dowiedzieć się czym różnią się uprawnienia SEP G2 od uprawnień G3 i G1.

Uprawnienia G1, G2 i G3

Tak, jak zostało wspomniane na początku Stowarzyszenie Elektryków Polskich zajmuje się organizacją kursów G1, G2 i G3. Wszystkie z nich uprawniają kursantów do wykonywania zawodu elektryka, ale charakteryzują się one własną specyfiką. Kolejno uprawnienia G1 to kurs, który przeznaczony jest głównie dla osób, które zajmują się zarówno dozorem, jak i eksploatacją różnorodnych instalacji, urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych.

Jest więc to kurs przeznaczony dla pracowników o innym profilu niż uprawnienia cieplne G2. W tym wypadku, jak sama nazwa wskazuje, ma się do czynienia z kursem, który dedykowany jest przede wszystkim osobom na co dzień mającym styczność z urządzeniami i instalacjami cieplnymi. Ostatnią kategorią są kursy gazowe G3. Po ukończeniu tego rodzaju kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia zarówno do eksploatacji, jak i do nadzoru instalacji i sieci gazowych.

Leave a comment