Skip to content Skip to footer

Szkolenie ITIL – dlaczego warto inwestować w wiedzę informatyków

Szkolenia dla działów IT różnią się tematyką od szkoleń przeznaczonych dla pracowników innych, kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa, działów. Nieco inne wymagania muszą spełniać działy IT, aby zdobyć normy, potwierdzające ich zaawansowanie, inaczej również przedstawia się zarządzanie projektem w dziale IT. Wszystkie aspekty, związane z obsługą klientów, tworzeniem i utrzymywaniem usług oraz dotyczące finansowych aspektów projektów informatycznych, obejmuje szkolenie ITIL.

Dlaczego warto skorzystać ze ścieżki certyfikacyjnej ITIL


W zespołach i działach IT ważne są różne aspekty kierowania projektami. Szkolenie ITIL przybliża metodyki, jakie warto wdrożyć, aby obiektywnie oceniać zaangażowanie pracowników w wybrane etapy projektu czy ich codzienne zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się problemów. W czasie szkolenia przybliżane są różne aspekty zarządzania projektami informatycznymi, począwszy od zarządzania finansami, poprzez tworzenie i zarządzanie usługami informatycznymi, aż po obsługę klienta. Ujednolicona metodyka i nazewnictwo są wdrożone w wielu firmach na całym świecie, co znacząco ułatwia kontakty pomiędzy pracownikami związanymi z IT z różnych firm. Materiał ze szkolenia jest zbliżony zakresem do wymogów, jakie muszą spełnić firmy chcąc wdrożyć w swoich działach IT normę ISO/IEC20000.

Tematyczny zakres szkolenia


Szkolenie ITIL Foundation https://inprogress.pl/, które jest pierwszym szkoleniem z serii szkoleń ITIL, zakończonych wydaniem certyfikatu ITIL Expert, obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi i projektami w ogóle. W kontekście działu IT szczególnie cenna jest wiedza z zakresu projektowania usługi oraz precyzyjne określenie cyklu życia usługi. W związku z tym, że informatycy z działów IT bardzo często kontaktują się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dlatego istotną częścią szkolenia jest dla nich podział klientów na klientów biznesowych w ramach tej samej organizacji oraz dostawców rozwiązań i infrastruktury informatycznej.

Współpraca z klientem wewnętrznym


Najwięcej możliwości pod kątem ograniczenia wydatków daje usprawnienie współpracy z klientem wewnętrznym. Nabyta w czasie szkolenia wiedza pozwala na wyeliminowanie wielu typowych problemów, które są powtarzalne, co z kolei pozwala na obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem działu IT. Na tym etapie pomocna może być wiedza z zakresu zarządzania aplikacjami, ale również zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych. Cenna jest również wiedza pracowników, dlatego istotne staje się wdrożenie procesu ustawicznego kształcenia.