Skip to content Skip to footer

Szkolenia z podatków lokalnych

Rzadko który przedsiębiorca rozpoczynający działalność dokładnie przelicza wszystkie koszty swojej przyszłej działalności. W większości przypadków rozeznanie na rynku ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia podstawowych kosztów prowadzenia działalności, jak chociażby podatków VAT, CIT i PIT. Czy jest to słuszne podejście?

Podatki lokalne!


Już w tym momencie trzeba wyraźnie zaznaczyć i podkreślić, że chociaż często takie podejście się sprawdza, to w wielu przypadkach może to być prosta droga do ogłoszenia upadłości firmy z powodu jej niewypłacalności spowodowanej zbyt dużymi obciążeniami podatkowymi w stosunku do możliwości zarobkowych danego przedsiębiorstwa. Zakładając własną firmę warto mieć na uwadze również to, że często następuje konieczność ponoszenia opłat lokalnych, których nie braliśmy pod uwagę przy wstępnych wyliczeniach rentowności i zyskowności firmy, a które mogą przyczynić się do ewentualnej upadłości.

Szkolenia z zakresu podatków?


Z tego też względu już przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej konieczne jest dokładne rozpoznanie w podatkach ogólnokrajowych oraz lokalnych. Pomóc nam mogą w tym wszelkiego rodzaju szkolenia podatkowe, które co prawda organizowane są przeważnie przez prywatne podmioty i wymagają uiszczenia pewnych opłat, jednak są one stosunkowo niewielkie do wiedzy, którą możemy na nich pozyskać. Warto mieć również na uwadze, że tego typu szkolenia podatkowe, czy to z podatków lokalnych czy ogólnokrajowych, organizowane są przeważnie przez praktyków, a nie teoretyków prawa!

Podsumowując, na rynku niemal na wyciągnięcie ręki czekają na nas odpowiednie szkolenia podatkowe http://www.union.katowice.pl/, z których chyba warto skorzystać – zarówno przed założeniem firmy, jak i systematycznie podczas jej działalności. Warto mieć na uwadze, że system podatkowy w Polsce nie jest stabilny i niemal każdego roku ulega on gruntownej przebudowie zmieniając nie tylko stawki podatków, ale również zakres ich obowiązywania. Odpowiedzialność za niezapłacone podatki spada zawsze na właściciela firmy!