Skip to content Skip to footer

Korzyści płynące z mapowania procesów biznesowych

Prowadząc własny biznes czarnym scenariuszem może okazać się wystąpienie problemów, które trudno rozwiązać. Innym aspektem jest strach przed podjęciem nowych działań, które mogą doprowadzić do sukcesu lub w przeciwnym wypadku – upadku działalności. W takich momentach pomocne może okazać się mapowanie procesów biznesowych. O tym, czym to jest mówi poniższy tekst.

Na czym polega mapowanie procesów biznesowych?

Mapowanie procesów biznesowych polega na stworzeniu schematu blokowego czynności występujących w ciągu wspomnianego procesu zachodzącego w firmie. Ma to na celu rozłożyć dany obszar działania biznesu na czynniki pierwsze i odkrycie, jak poszczególne aspekty w przedsiębiorstwie wpływają na efekt.

Mapowanie procesów jest doskonałym narzędziem podczas rozwiązywania problemów w firmie bądź w okresie, kiedy przedsiębiorstwo chce wprowadzić nowy system działania i nie jest pewne, czy ma szansę się sprawdzić.

Kiedy warto dokonać mapowania procesów biznesowych?

Głównym powodem, dla którego firmy decydują się wykonać schemat blokowy działań podczas jakiegoś procesu, jest problem związany z ciągłym wzrostem kosztów firmy, przy jednoczesnym braku zmian w schematach działania firmy. Wykonanie takiej wizualizacji i rozłożenie procesu na czynniki pierwsze pozwala wskazać obszar, który generuje wspomniane straty. Pomoże to znaleźć odpowiednie rozwiązanie zaistniałego problemu.

Inne problemy pojawiające się w firmie, jakie mogą być zażegnane dzięki wykonaniu schematu blokowego procesu, to na przykład zbyt duża rotacja pracowników w krótkim czasie. Kolejnym kłopotem, któremu można się bliżej przyjrzeć dzięki schematowi to wzrost napływających reklamacji lub brak ujednolicenia w wykonywaniu zleceń.

Mapowanie procesów może okazać się przydatne w momencie, gdy mają zajść zmiany w działaniu biznesu. Wtedy wykonując wcześniej schemat blokowy już na tym etapie można wykryć słabe punkty i od razu je poprawić.

Zewnętrzna firma

Istnieją specjalne firmy zajmujące się mapowaniem procesów biznesowych dla innych przedsiębiorstw. Schematy wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy dokonają dogłębnej analizy danego procesu i przekażą niezbędną do rozwiązania problemu wiedzę.

Zewnętrzna firma zajmuje się identyfikacją procesów, które zachodzą w firmie, ich analizą i rozkładem na czynniki pierwsze. Niektóre firmy w swojej ofercie mają także warsztaty dla pracowników, które szerzej nakreślają źródło problemu i wskazują jakie zmiany warto wdrożyć.

Leave a comment