Skip to content Skip to footer

Klauzula w CV – co się zmieniło?

Decydując się na złożenie dokumentów podczas aplikacji na wymarzone stanowisko pracy powinniśmy pamiętać o tym, że w naszym CV musi znaleźć się odpowiednia klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. W przeciwnym razie rekruter może zwyczajnie nie wziąć pod uwagę naszej kandydatury. Dlaczego tak się dzieje?

Co to jest klauzula?

Zgodnie z definicją pochodzącą ze słownika PWN, klauzula to zastrzeżenie lub warunek w umowie. W przypadku takiego dokumentu, jakim jest CV, klauzula oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się w przesłanym przez nas dokumencie. Jeśli takiej klauzuli zabranie, wówczas rekruter nigdy do nas nie zadzwoni nawet, jeśli nasza kandydatura byłaby wprost uszyta na miarę danego stanowiska. Nie zrobi on tego z czystej złośliwości, jakbyśmy mogli przypuszczać, ale obowiązku, ponieważ nie pozwalają mu na to przepisy prawa.

Klauzula w CV i jej aktualna wersja

Okazuje się, że prawo dotyczące stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO zaczęły obowiązywać 25 maja 2018 roku, mimo iż ustawa weszła w życie już w 2016 roku. Obecnie stosowana klauzula w CV nieco różni się od tej, jaka obowiązywała w 2018 roku. Aby nasza kandydatura znalazła się w puli kandydatów aplikujących na wymarzone stanowisko, do CV na końcu dokumentu należy dodać klauzulę o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).” Można również w klauzuli dopisać nazwę formy, do której aplikujemy.

Klauzula dla przyszłych rekrutacji

Warto podkreślić, że powyższa treść klauzuli w CV obowiązuje jedynie do jednej i konkretnej rekrutacji. Jeśli jednak pragniemy brać udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, musimy dać rekruterowi możliwość skontaktowania się z nami dodając jeszcze jedno, bardzo istotne zdanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) również na potrzeby przyszłych rekrutacji”. W ten sposób osoba prowadząca rekrutację będzie miała możliwość kontaktu z nami, kiedy zostanie rozpisana kolejna rekrutacja na inne stanowisko, a nasze CV będzie odpowiadało postawionym kandydatom wymogom.

Leave a comment