Skip to content Skip to footer

Kiedy trzeba a kiedy warto udać się do kancelarii notarialnej?

Z usług kancelarii notarialnej prędzej czy później będzie korzystał każdy. Jest wiele sytuacji, w których podpisanie umowy notarialnej jest koniecznością. Są również sytuacje, gdy można podpisać umowę bez udziału notariusza, ale wiąże się to z pewnymi zagrożeniami. Kiedy udać się do notariusza?

Kiedy trzeba udać się do kancelarii notarialnej?

Zawarcie wielu umów będzie zgodne z prawem wyłącznie, gdy powstaną w formie aktu notarialnego.

Transakcje, których przedmiotem są nieruchomości wymagają aktu notarialnego. Kancelaria notarialna stworzy umowę kupna-sprzedaży nieruchomości. Ważnym elementem umowy jest ujawnienie jej w księdze wieczystej, która jest jedynym, wiarygodnym dokumentem dotyczącym nieruchomości.

Warto pamiętać, że również umowy dotyczące spraw spadkowych również muszą powstać w kancelarii notarialnej. Odrzucenie spadku, przyjęcie, czy sporządzenie testamentu może odbyć się wyłącznie przed notariuszem.

Osoby prowadzące biznes również często spotykają się u notariusza. Kancelaria notarialna sporządzi umowę spółki oraz spisze protokół walnego zgromadzenia. Pomaga również w zawarciu umów między firmami.

Bardzo często kancelaria notarialna wykonuje poświadczenia podpisów, zgodność odpisu czy wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

Kiedy warto udać się do notariusza?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Warto jednak pamiętać, że umowa, która powstaje w kancelarii notarialnej ma mocniejszy skutek.

Umowa w formie aktu notarialnego jest podstawą do dochodzenia swoich praw w sądzie. Ma to zastosowanie, gdy jedna ze stron wycofuje się z transakcji. W takiej sytuacji kupujący może zażądać sporządzenia umowy przenoszącej własność.

Warto również pamiętać, że wynajem nieruchomości również może zostać sporządzony w postaci zwykłej umowy cywilnej. Trzeba jednak wiedzieć, że wynajem okazjonalny, który ustawodawca wprowadził w 2017 roku, jest skuteczny tylko, gdy oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zostanie sporządzone w formie aktu notarialnego.

Integralną częścią umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie właściciela innego lokalu, który zgadza się na przyjęcie najemcy, gdy ten zostanie eksmitowany z mieszkania. Kancelaria notarialna musi również sporządzić ten dokument.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Leave a comment