Blog

Praca elektryka to odpowiedzialny zawód, a zatrudnieni na tych stanowiskach pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Potwierdzenie tych kwalifikacji stanowią tak zwane uprawnienia SEP, które zdobyć można po zaliczeniu odpowiedniego egzaminu.

Podstawa prawna pracy elektryków

Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz przyznawanie stosownych uprawnień jest regulowane przez kilka ustaw dotyczących prawa energetycznego i prawa budowlanego oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Z zapisów prawnych jasno wynika, że osoby podejmujące tego rodzaju działania zobowiązane są do posiadania kwalifikacji potwierdzonych stosownym egzaminem kwalifikacyjnym.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP 1kv to właśnie świadectwo kwalifikacyjne, które potwierdzone zostało przez odpowiednią komisję. SEP to skrót oznaczający Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli organizację pozarządową, która zrzesza czynnych zawodowo elektryków i dba o ich wysokie kwalifikacje. Poza działaniem związanym z nadawaniem uprawnień, Stowarzyszenie Elektryków Polskich podejmuje również działania mające na celu normalizację słownictwa elektrotechnicznego oraz popularyzację zagadnień technicznych.

Rodzaje uprawnień SEP

Wyróżnić można kilka różnych typów świadectwa SEP, a poszczególne jego rodzaje uprawniają elektryka do podejmowania różnych działań.

Wyróżnić można:

– uprawnienia G1 dotyczące instalacji i sieci elektroenergetycznych zasilanych napięciem zarówno do 1000V jak i powyżej 1000V

– uprawnienia G2 dotyczące urządzeń ciepłowniczych powyżej mocy 50kW

– uprawnienia G3 dotyczące urządzeń związanych z przesyłem, przetwarzaniem i przechowywaniem gazu

Samo świadectwo sep G1 posiada aż 10 punktów opisujących zakres kwalifikacji posiadanych przez jego właściciela, który zobowiązany jest do posiadania go w czasie wykonywania pracy. Uprawnienia sep 1kv mogą dotyczyć zarówno eksploatacji, jak i dozoru urządzeń elektrycznych. Certyfikat SEP G1 posiada oznaczenie „E” lub „D”.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Aby zdobyć uprawnienia G1 należy przystąpić do właściwego egzaminu i uzyskać pozytywny wynik. Przed przystąpieniem do egzaminu należy wziąć udział w szkoleniu SEP, ponieważ to ono pozwoli najlepiej przygotować się nie tylko do egzaminu, ale i do wykonywania zawodu. W czasie kursu dużą uwagę przykłada się nie tylko do podstaw teoretycznych takich jak materiałoznawstwo, ale również do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i z higieną pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *