Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć o przejęciach firm?

Przejęcia firm to temat, który wywołuje wiele dyskusji. Przedsiębiorcy i inwestorzy miewają często wątpliwości w tej kwestii. Warto więc wyjaśnić, czym dokładnie jest ten proces i jakie jego rodzaje można wyróżnić.

Co to jest przejęcie firmy?

Termin ten oznacza działanie zmierzające do przeniesienia kontroli nad danym przedsiębiorstwem z jednego inwestora (lub grupy inwestorów) na zupełnie inny podmiot. Krótko mówiąc, przy przejmowaniu dana firma jest wchłaniana przez inną. Bardzo istotną informacją jest fakt, że nie ma w takim wypadku mowy o tworzeniu się kolejnego, nowego podmiotu. Przedsiębiorstwo, które zostało przejęte, zachowuje w pełni swój charakter prawny.

Wiele osób słysząc o przejęciu firmy ma obawy, że dochodzi wówczas do zakończenia jej działalności. To nieprawda – przedsiębiorstwo istnieje nadal i żadna likwidacja nie ma miejsca. Trzeba jednak liczyć się z tym, że ze względów np. ekonomicznych mogą nastąpić zmiany jego funkcjonowania (redukcja etatów, zwolnienia personelu itp.)

Przejęcie firmy – sposoby

Istnieje kilka sposobów przejęcia firm, dlatego warto wymienić kilka najważniejszych. Jednym z nich jest kupno udziałów lub akcji. Można również dokonać nabycia aktywów danej firmy. Do przejęcia przedsiębiorstwa dochodzi też poprzez otrzymanie pełnomocnictwa, a także na skutek prywatyzacji danej spółki publicznej. Zdarza się również, że cały proces jest efektem wspólnego przedsięwzięcia różnych inwestorów.

Wyróżnia się też inny podział sposobów przejęcia firm. Pierwszy zakłada opcję kontrolowaną. Oznacza to, że przejmowane przedsiębiorstwo wyraża zgodę na takie działanie, zatem wszystko przebiega pokojowo. Odmienny sposób – nazywany wrogim – ma miejsce wtedy, gdy zarząd sprzeciwia się całemu procesowi, ale druga strona dysponuje odpowiednią ilością udziałów.

Typy przejmowania firm

Na koniec warto wspomnieć również o typach przejęcia przedsiębiorstw. Wśród wymienianych opcji znajduje się nabywanie firmy, która ma taki sam charakter, jeśli chodzi o rodzaj usług czy produktów (przejęcie horyzontalne). Inny typ (koncentryczny) zakłada przejęcie firmy z tego samego segmentu i korzystającego ze zbliżonej technologii.

Można również przejąć firmę, która stosuje zupełnie inną technologię, działa w kompletnie różnej branży i świadczy inne usługi (przejęcie konglomeratowe). Ostatni typ to wertykalne przejęcie firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Leave a comment