Skip to content Skip to footer

Biuro rachunkowe Katowice

Prowadząc działalność gospodarczą warto podjąć decyzję o współpracy z biurem rachunkowym. Powierzenie dokumentów księgowych wyspecjalizowanej w tym obszarze firmie, pozwoli uniknąć przedsiębiorcy wielu kosztownych pomyłek. Przed podpisaniem umowy, warto dokonać weryfikacji oferty biur w danym regionie, tak by znaleźć odpowiedniego partnera do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro rachunkowe http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe prowadzi działalność w branży doradztwa podatkowego i rachunkowości. Oferowane usługi wyróżnia kompleksowość i profesjonalizm.

Oferta biura dotyczy:

– prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz uproszczone formy ewidencji podatkowej;
– przygotowania wszelkich deklaracji oraz pozostałych dokumentów dla Urzędu Skarbowego;
– formularzy dla Urzędu Statystycznego, PFRON-u; GUS
– dokonywania analizy i sprawozdania finansowego;
– prowadzenia listy płac;
– sporządzanie bilansów finansowych;
– rejestracja firm;
– przygotowania dokumentów kadrowych, umów o pracę, rozliczenie zatrudnionych pracowników;

Katowickie biuro http://www.union.katowice.pl/biuro-rachunkowe gwarantuje rzetelność w podejmowanych działaniach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokładnie analizuje sytuację przedsiębiorcy i podpowiada najlepsze rozwiązania podatkowe dla rodzaju prowadzonej działalności. Weryfikuje dokumenty pod kątem prawnym, podatkowym oraz księgowym. Dzięki temu klient ma gwarancję księgowania zgodnie z zasadami ustalonymi przez organy podatkowe.
Każdy dokument księgowy przed wprowadzeniem do ewidencji i zaksięgowaniem jest sprawdzony przez dwóch pracowników, co tym bardziej eliminuje ryzyko popełnienia błędu.

Dane przedsiębiorcy pod specjalną ochroną

Dużą uwagę biuro przykłada do ochrony danych osobowych i powierzonych dokumentów księgowych. Są one archiwizowane w bezpieczny sposób, bez obawy o dostęp do osób trzecich , a także przypadkową ich utratą. Gwarantuje to wysoką jakość poufności i zabezpieczenia danych.

Dodatkowe obowiązki biura rachunkowego

– przekazywanie klientowi informacji dotyczących aktualnych zobowiązań podatkowych, które przysługują za określony okres rozliczeniowy;
– uczestniczenie lub reprezentowanie klientów podczas odbywanej kontroli skarbowej albo podatkowej

Każde biuro świadczące usługi związane z rachunkowością musi zapewnić swoim klientom pełne i kompleksowe działania, które mają na celu zabezpieczenie danych przed osobami trzecimi lub ich zniszczeniem, a także czystą i uregulowaną sytuację w kwestiach podatkowych.

Leave a comment