Skip to content Skip to footer

Badanie sprawozdań finansowych – jaki jest cel?

Badanie sprawozdań finansowych spółki wykonuje wyznaczony do tego biegły rewident. Rodzi się pytanie: po co to robi? Zanim jednak dokładnie odpowiemy na to pytanie, najpierw przyjrzymy się, kto ma obowiązek poddać się badaniu.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego

Kto musi poddać się badaniu? Mówi o tym ustawa o rachunkowości, a dokładniej art. 64 ust. 1. Chodzi o roczne, skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe działających banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji, a także oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

Wymienionych jednostek jest więcej. Wśród nich są jeszcze m.in.:

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz krajowe instytucji płatnicze i spółki akcyjne.

Cele badania sprawozdań finansowych

Badanie – wydaje się, że ta czynność dotyczy tylko, mających problemy zdrowotne ludzi, którym należy przepisać odpowiednie leki. Tymczasem przeprowadza je nie tylko lekarz, ale także wspomniany na wstępie rewident. Obiektem takie badanie jest jednak nie żywa osoba, a sprawozdanie finansowe spółki.

Jego celem głównym jest to, aby dostarczyć właścicielom firmy ważnych danych niezbędnych do oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy, a przy okazji samej skuteczności działań zarządu. Mało tego, potencjalni inwestorzy będą poinformowani o faktycznej kondycji finansowej spółki.

Dodatkowe zalety audytu sprawozdań finansowych

Biegły wydaje opinię. Sprawdza, czy księgi rachunkowe prowadzone się w sposób bezpieczny. To nie wszystko. Jeżeli coś jest nie tak, jak trzeba, to zasugeruje np. sposoby optymalizacji procesów księgowych w spółce. Dzięki badaniu sprawozdań finansowych uzyskać można lepszą informację na temat obecnego stanu przedsiębiorstwa, a także jego finansów.

Co więcej, można też wskazać jakieś słabości organizacyjne, które zwiększają ryzyko oszustwa (chodzi np. o nieszczelny obrót magazynowy). Badanie sprawozdań finansowych pozwala także dopełnić obowiązki zarządcze wynikające z prawa spółek handlowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a comment