Blog

Sprawozdanie finansowe to obowiązek, któremu podlegają firmy, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg handlowych. To dzięki sprawozdaniu można usystematyzować zobowiązania firmy, jej przychody oraz wydatki. Czy audyt finansowy może być skutecznym narzędziem naprawczym dla firm, które borykają się z problemami?

Sprawozdanie finansowe – coroczny obowiązek

Roczne sprawozdanie finansowe jest obowiązkiem firm, które rozliczają się za pomocą tzw. pełnej księgowości. Ustawa o rachunkowości bardzo dokładnie określa termin złożenia sprawozdania oraz jego formalne wymogi.

Zadaniem sprawozdania finansowego jest analiza aktywów oraz pasywów firmy. To dzięki niemu można bardzo dokładnie prześledzić finansową kondycję firmy. Jest to sposób na znalezienie najsłabszych punktów przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe zawiera rachunek zysków i start, który jest zestawieniem przychodów oraz kosztów prowadzenia działalności. Ukazując ważne momenty w rocznej działalności firmy pozwala na kompleksową analizę zarządzania oraz stworzenie planów na przyszłość.

Audyt finansowy – dlaczego jest konieczny?

Sprawozdania finansowe podlegają kontroli biegłych rewidentów. Audyt finansowy ma za zadanie nie tylko wykazanie nieścisłości, ale przede wszystkim dokładną analizę działalności firmy.

Audyt finansowy to drobiazgowa analiza sprawozdania finansowego. Polega na sprawdzeniu prawidłowości prowadzonych ksiąg handlowych oraz wskazaniu ewentualnych nieścisłości.

Przeprowadzenie audytu finansowego najczęściej zmierza do wprowadzenia programu naprawczego w firmach, które mają problemy. Dokłada analiza sprawozdania finansowego pozwala na ujawnienie słabych stron działalności. Dzięki temu audyt finansowy pozwala na znalezienie środków, które mogą pomóc w zażegnaniu problemu. Stworzenie programu, który zniweluje popełniane błędy często jest jedyną szansą dla firmy, która ma problemy.

Audyt finansowy w firmie, która dobrze sobie radzi to sposób na pokazanie miejsc, w których można osiągnąć lepsze efekty. Jest to szansa na przyspieszenie rozwoju. Nie można również zapomnieć o kolejnym celu, jaki ma przeprowadzanie kontroli przez biegłych rewidentów. Jest to sposób nadzoru nad zarządzającymi przedsięwzięciem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *